עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר בשיעור של 0.1%
 • הכמות המבוקשת של דירות חדשות בינואר 2018, המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכה להצביע על האטה בשוק הנדל"ן. הנתונים משקפים ירידה בשיעור של 5.3% בחודשים נובמבר 2017 עד ינואר 2018 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים אוגוסט 2017 עד אוקטובר 2017. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה התקופה ירידה של 8.8%.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל בפברואר 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכים להיות חיוביים. נתוני המגמה בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018 מראים על עלייה בשיעור של 20.1% ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, עלייה בייבוא חומרי גלם ומוצרי השקעה בשיעורים של 17.9% ו – 44.4% בהתאמה.
 • מספר המשרות הפנויות בדצמבר 2017 עד פברואר 2018 – הנתונים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על עלייה בשיעור של 3.6% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.68%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ליבה (CPI) של חודש פברואר עלה בשיעור של 0.2% , בהתאם לצפי בשוק.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ירד החודש בשיעור של 0.1% ובכך פספס את הצפי בשוק שהיה לעליה בשיעור של 0.3%.
 • שוק הדיור האמריקאי רשם האטה החודש כשמדד התחלות בניית בתים ירד בשיעור של 7% לקצב שנתי של 1.236M לעומת 1.329M בחודש הקודם. מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, ירד לרמה של 1.298M לעומת 1.377M בחודש הקודם.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 הינה בשיעור של 2.84%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 1.24%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) בגוש האירו עלב בחודש פברואר בשיעור של 0.4%, בהתאם לצפי בשוק.
 • הייצור התעשייתי בחודש פברואר של גוש האירו, פספס את הצפי בשוק וירד בשיעור של 1% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.4%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה בחודש פברואר בשיעור של 0.5%, בהתאם לצפי בשוק.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.49%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי בסין הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 7.2% במונחים שנתיים לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 6.3%.
 • הייצור התעשייתי ביפן ירד בשיעור של 6.8% בחודש פברואר ובכך פספס את הצפי בשוק שהיה לירידה של 6.6%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 5.022 מיליון לעומת 2.408 מיליון בחודש הקודם, ובכך פספס את הצפי שהיה לרמה של 2.023 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 800 אסדות פעילות לעומת 796 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 1.1% וננעל בשער של 66.21 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.