עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש מאי עלה בשיעור של 0.4%. העליות הבולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה והנעלה ב- 10.9% וירקות ופירות ב- 1.6%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד מהכללי ב- 0.8%. אנו סבורים כי סביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה 0.2%-0.6%.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש מאי עומד על מינוס 11%, אולם ממשיך להצביע על שיפור ב- 4 השנים האחרונות, דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בחודש מאי ב- 2.7 מיליארד ₪. עוד פורסם כי יבוא ויצוא הסחורות בחודש זה הסתכמו ב- 20.3 מיליארד ₪ וב- 17.6 מיליארד ₪ בהתאמה כל אחד. סחר הסחורות בחודש מאי הושפע, בין היתר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכו עסקאות היבוא והיצוא.
 • הכמות המבוקשת לדירות חדשות בחודשים פברואר – אפריל רשמה ירידה חדה של כ- 14.9% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם ועומדת על כ- 10,030 יחידות, הנובע בעיקר מירידה של 20% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן ומירידה של 11.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.6%.

ארה"ב

 • הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.25% לטווח של 1% – 1.25%. עוד נמסר כי הבנק מתכוון להקטין את המאזן שלו בהמשך השנה ובנוסף פרסם את הפרטים הראשונים לתוכנית הצמצום.
 • מדד המחירים לצרכן אכזב כשירד בשיעור של 0.1% לעומת 0.2% בחודש הקודם, אך עם זאת ילן ציינה בהצהרת הריבית שבאה לאחר מכן כי מקור החולשה באינפלציה הוא בעקבות השפעות זמניות.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ירדו בשיעור של 0.3% לעומת 0.4% בחודש הקודם.
 • שוק הדיור האמריקאי רשם האטה מתונה כשמדד התחלות בניית בתים ירד בשיעור של 5.5% לקצב שנתי של 1.09M לעומת 1.15M בחודש הקודם. בנוסף מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, ירד לרמה של 1.16M לעומת 1.22M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.03%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בגוש האירו נותר ללא שינוי בשיעור של 1.4%.
 • הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה בשיעור של 0.5% לעומת 0.2% בחודש הקודם.
 • מדד הסנטימנט הכלכלי בגרמניה של ZEW, המשקף הערכות של משקיעים מוסדיים ואנליסטים להתפתחות המצב הכלכלי לששת החודשים הקרובים, רשם האטה מתונה כשירד לרמה של 18.6 לעומת 20.6 בחודש הקודם.
 • שיעור האבטלה בבריטניה נותר ללא שינוי בשיעור של 4.6%.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.66%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי (במונחים שנתיים) בסין נותר ללא שינוי בשיעור של 6.5%, דבר המספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה. נתון זה לצד נתונים חיוביים נוספים שהתפרסמו בשבוע החולף מצביעים על התייצבות הפעילות הכלכלית בסין.

נפט

 • התפוקה הכוללת של מדינות אופ"ק עלתה בחודש מאי בשיעור של 1% ליותר מ- 32.14 מיליון חביות, הנובע בעיקר הודות לעלייה בתפוקה של שלושה מתוך 14 חבריה: לוב, ניגריה ועיראק. הגידול מלוב וניגריה לא הפתיע משום שמדינות אלו פטורות מכל התחייבות לקיצוץ. לעומתן, עיראק אשר הבטיחה לקחת חלק גדול מהקיצוצים הגדילה את התפוקה שלה ביותר מ- 44 אלף חביות ליום דבר שדחף את התפוקה הכוללת לרמות אלו. זאת ועוד, ערב הסעודית ממשיכה להקטין את יצוא הנפט שלה ולהוביל את המאמץ בקרב מדינות הארגון להורדת התפוקה ולתמיכה במחירים.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 747 לעומת 741 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.66M לעומת 3.29M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 2.09% וננעל ברמה של 47.29$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 40% – 45% באפיק הצמוד ו- 55% – 60% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.