עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן הראה על עלייה בשיעור של 0.3% בחודש ספטמבר, מתחילת השנה עלה המדד בשיעור של 1.4%. נרשמו עליות מחירים במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים עלו בשיעור של 1.5%, הלבשה והנעלה עלו בשיעור של 8.1% ותרבות ובידור עלו בשיעור של 0.8%. עליות המחירים קוזזו בעיקר על ידי הסעיפים הבאים: פירות טריים ירדו בשיעור של 1.6% ותחבורה ירדו בשיעור של 0.5%.
 • מנתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות באוגוסט 2018 , המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בחודשים יולי עד ספטמבר 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד בשיעור של 2.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים, אפריל עד יוני 2018.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל באוקטובר 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות בענפי הטכנולוגיה עילית, טכנולוגיה מעורבת מסורתית וטכנולוגיה מסורתית. בנוסף נרשמה ירידה בשיעור של 33.3% ביבוא מכונות וציוד להשקעה, לעומת זאת ביבוא חומרי גלם נרשמה עליה בשיעור של 10.9%, על פי נתוני המגמה בחודשים אוגוסט עד אוקטובר 2018.
 • הוועדה המוניטרית הודיעה על סיום תכנית רכישות המט"ח, אותה החלה בשנת 2013, על מנת לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 1.43%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן ( ליבה) עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.2%, בהתאם לצפיות האנליסטים.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ( ליבה) הפתיעו לטובה כאשר עלו מעל צפיות החזאים החודש בשיעור של 0.7% לעומת הצפיות לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע בחדות וננעלה ברמה של 3.06%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 1.61%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בחודש אוקטובר בשיעור של 0.2% בהתאם לתחזיות ומשקף עליה שנתית בשיעור של 2.2%.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני בגרמניה מצביעים על האטה קלה בשיעור הצמיחה לשיעור של 0.2% מהרבעון הקודם, זאת בניגוד לצפיות לצמיחה בשיעור של 0.3%.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה פספס במעט את הצפי ועלה בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2% ובכך משקף עליה שנתית בשיעור של 2.4%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות (חודשי) בבריטניה פספס את התחזיות וירד בשיעור של 0.5% בניגוד לתחזיות לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • מספר דורשי העבודה בבריטניה עלה החודש ב- 20.2 אלף בניגוד לצפי לעליה ב- 4.3 אלף. נתון זה עלול להצביע על הרעה במצב התעסוקה בבריטניה.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %1.51.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • שיעור האבטלה בסין נותר החודש ללא שינוי ברמה של 4.9%, בהתאם לצפיות.
 • הייצור התעשייתי בסין, הפתיע לטובה החודש ועלה בשיעור של 5.9% במונחים שנתיים לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 5.8%.
 • נתוני התמ"ג לרבעון השלישי ביפן מצביעים, בהתאם לצפי, על ירידה בשיעור של 0.3%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 10.270 מיליון לעומת 5.783 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 3.182 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 888 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 5.58% וננעל בשער של 56.83 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50%  באפיק הצמוד ו-  50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.