ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר נותר ללא שינוי, עליית מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה והנעלה (1.6%) וירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הפירות וירקות ותרבות ובידור (3.7% ו- 1.5% בהתאמה).
  בכך ניתן לסכם את שנת 2019 בה מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.6%.
 • סקר אמון הצרכנים מעיד על אופטימיות והמשך ביקושים בריאים, תומך בהמשך צמיחת המשק.

אמון הצרכנים בשינוי המצב הכלכלי של משקי הבית – מגמת עליה מאז 2013:

 

בשורה התחתונה:

למרות אופטימיות מצד הצרכנים וביקושים בריאים לאורך השנים, האינפלציה עדיין נותרת נמוכה מיעד בנק ישראל (1%-3%) ומסכמת שנה עם עליה בשיעור של 0.6% .
בנוסף, ציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים גבוהות מידי ולכן מומלץ להקטין חשיפה לאפיק הצמוד ולהטות את החשיפה לאפיק השקלי.

ארה"ב

 • ארה"ב וסין חתמו על השלב הראשון בהסכם הסחר. במסגרת ההסכם ארה"ב תבטל מכסים אשר הייתה אמורה להטיל על סחורות סיניות, ותוריד ב 50% מכסים על סחורות סיניות בשווי של 120 מיליארד דולר.
  מנגד, סין הסכימה לרכוש סחורות אמריקאיות בהיקף של 200 מיליארד דולר, לחזק את השמירה על הקניין הרוחני של חברות אמריקאיות ולהימנע ממניפולציות בשוק המט"ח.
 • המכירות הקמעונאיות לחודש דצמבר צמחו בשיעור של 0.7%, לעומת הציפיות לצמחיה בשיעור של 0.5%.
 • מדד הייצור של פילדלפיה הפתיע לטובה כאשר עלה לרמה של 17 נק', הרבה מעבר לתחזיות שצפו רמה של 3.8 נק'. זהו הנתון הגבוה ביותר בחצי שנה האחרונה.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר מפספס את התחזיות שצפו צמיחה בשיעור של 0.2%, ורושם צמיחה בשיעור של 0.1%.

בשורה התחתונה:

הסכם הסחר בין ארה"ב לסין נחתם פורמלית ובנוסף פורסמו נתונים כלכליים טובים – שילוב אשר תומך בהתחזקות שוק המניות בארה"ב. כמו כן נתוני האינפלציה עדיין נמוכים ולא תומכים בשינוי במדיניות הריבית, תומך בהמשך החזקה במח"מ ארוך.

 

אירופה

 • הייצור התעשייתי לחודש נובמבר בגוש האירו צמח בשיעור של 0.2% (צפי לצמיחה 0.3%), לאחר התכווצות בשיעור של 0.9% בחודש אוקטובר. בשני הרבעונים האחרונים הייצור התעשייתי התכווץ – וכנראה שגם ברבעון האחרון לשנת 2019 נראה התכווצות נוספת.
 • הייצור התעשייתי לחודש נובמבר בבריטניה ירד מעבר לציפיות בשיעור של -1.2%, סה"כ ירד ברמה השנתית בשיעור של -1.6%.
 • המכירות הקמעונאיות לחודש דצמבר בבריטניה ירדו בשיעור של -0.6%, בניגוד לתחזיות על צמיחה בשיעור של 5%, בכך הסתכמה הצמיחה השנתית בשיעור של 0.9%, מתחת לציפיות לצמיחה בשיעור של 2.6%.
 • בגרמניה, התמ"ג השנתי צמח בשיעור של 0.6%, זהו הנתון הנמוך ביותר מאז שנת 2015.

בשורה התחתונה: הנתונים הכלכליים שפורסמו מציגים אכזבה מקצב גידול הכלכלה האירופאית, הצמיחה באירופה לא מרימה ראש.
בעקבות הנתונים הכלכליים המאכזבים שפורסמו גוברת הערכה כי הבנק המרכזי בבריטניה יוריד בקרוב את הריבית.

 

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי בסין צמח בשנה האחרונה בשיעור של 6.9%, מעבר לתחזיות שצפו צמיחה של 5.9%.
 • הייצוא השנתי עקף את התחזיות שצפו צמיחה בשיעור של 3.2% וגדל ב 2019 בשיעור של 7.6%.
  הייבוא השנתי עקף גם הוא את התחזיות שצפו גדילה בשיעור של 9.6%, והציג צמיחה בשיעור של 16.3%.
 • התמ"ג השנתי בסין צמח בהתאם לציפיות בשיעור של 6%, נצפה לראות צמיחה של התמ"ג בעקבות החתימה על הסכם הסחר מול ארה"ב.

המלצות עיקריות

 •  ממליצים על מח"מ של 4 – 5 שנים וזאת על רקע ציפיות ליציבות בריבית בארצות הברית וציפיות להורדת ריבית בישראל.
 •  העדפה להחזקה באפיק השקלי על פני הצמוד  וזאת על רקע ציפיות האינפלציה הגבוהות  בטווחים הקצרים.
 •  חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי במהלך השנה החולפת.