עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש יולי זאת בניגוד לתחזיות החזאים לעליה בשיעור של 0.2%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.9%.
 • מנתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות ביוני 2018 , המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בחודשים אפריל עד יוני 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה בשיעור של 10.5%.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל ביולי 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית וביבוא מכונות וציוד להשקעה בשיעורים של 6.8% ו – 12.7% בהתאמה בחודשים מאי עד יולי 2018 ומנגד מראים על עלייה ביבוא מוצרי צריכה בשיעור של 11.1%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.21%.

ארה"ב

 • היקף המכירות הקמעונאיות (ליבה) הפתיע לטובה החודש כשעלה בשיעור של 0.6% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.4%.
 • מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, הפתיע לטובה ועלה במעט מעל לתחזיות בשיעור של 1.5% לקצב שנתי של 1.311 מיליון לעומת הצפי שהיה לרמה של 1.310 מיליון.
 • מדד התחלות בניית בתים חדשים פספס את הצפי ,כשעלה בשיעור של 0.9%, לקצב שנתי של 1.168 מיליון לעומת 1.158 מיליון בחודש הקודם.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה מעט לשיעור של 2.86%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.59%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו נותר ללא שינוי במונחים שנתיים בשיעור של 2.1% בהתאם לתחזיות החזאים.
 • מדד המחירים לצרכן של חודש יולי בגרמניה עלה בשיעור 0.3% בהתאם לתחזיות החזאים.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה בהתאם לתחזיות החזאים לשיעור של 2.5% במונחים שנתיים.
 • שיעור האבטלה בבריטניה הפתיע לטובה החודש כשירד לרמה של 4% לעומת הצפי להישאר ללא שינוי ברמה של 4.2%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה הפתיעו לטובה החודש כשעלה בשיעור של 0.7% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %1.56.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצור התעשייתי בסין פספס את התחזיות כשעלה בשיעור של 6% לעומת הצפי שהיה לעליה בשיעור של 6.3%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 6.805 מיליון לעומת מינוס 1.351 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.499 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, נותר ללא שינוי ברמה של 869 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 2.54% וננעל בשער של 65.91 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.