עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה בשיעור של 0.3%. העליות הבולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה והנעלה ב- 6.1% וירקות טריים ב- 3.2%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 0.2%. אנו סבורים שסביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה  0.5%-1%.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש אוקטובר עומד על מינוס 9, אולם ממשיך להצביע על שיפור מאז יוני 2013, דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור עקבית.
 • הגירעון בסחר הסחורות ממשיך לגדול, כאשר בחודש אוקטובר נרשם גירעון של 8.1 מיליארד ₪. זהו הגירעון הגדול ביותר מאז חודש אוקטובר 2012. עוד פורסם כי בחודש אוקטובר יבוא ויצוא הסחורות הסתכמו ב- 21.8 מיליארד ₪ וב- 13.7 מיליארד ₪ בהתאמה כל אחד. סחר הסחורות בחודש זה הושפע, בין היתר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.
 • נתוני התמ"ג לרבעון השלישי של השנה מראים כי כלכלת ישראל צמחה בשיעור של 4.1% בתקופה זו. העלייה בתמ"ג משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.33%.

ארה"ב

 • מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אוקטובר עלה בשיעור נמוך של 0.1%, הנובע מירידה במחירי האנרגיה.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח בקצב יציב כשהמכירות עלו בשיעור של 0.2% לעומת 1.9% בחודש הקודם. העלייה החדה בחודש הקודם מיוחסת לקניות שבוצעו בעקבות נזקי סופות ההוריקן.
 • מדד הייצור התעשייתי ממשיך לשמור על מגמה חיובית כשעלה מעבר לתחזיות בשיעור של 0.9% לעומת 0.4% בחודש הקודם, ולפיכך נראה כי הייצור התעשייתי יוסיף לתמוך בצמיחת המשק האמריקאי גם בהמשך השנה. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • שוק הדיור האמריקאי הפתיע לטובה כשמדד התחלות בניית בתים עלה בשיעור חד של 13.7% לקצב שנתי של 1.29M לעומת 1.13M בחודש הקודם. בנוסף, מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, עלה לרמה של 1.29M לעומת 1.22M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.13%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגוש האירו עלו בשיעורים של 0.6% ו- 2.5% בהתאמה.
 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו לחודש אוקטובר עלה בשיעור נמוך של 0.1% לעומת 0.4% בחודש הקודם.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגרמניה הפתיעו לטובה כשעלו בשיעורים של 0.8% ו- 2.3% בהתאמה, ובכך נראה כי כלכלת גרמניה תמשיך לתמוך בהתאוששות הכלכלית של גוש האירו.
 • מדד הסנטימנט הכלכלי בגרמניה ה- ZEW, המשקף הערכות של משקיעים מוסדיים ואנליסטים להתפתחות המצב הכלכלי לששת החודשים הקרובים, ממשיך לשמור על רמה חיובית כשעלה לרמה של 18.7 לעומת 17.6 בחודש הקודם, דבר המצביע על אופטימיות לגבי המצב הכלכלי בקרב הנסקרים.
 • האינפלציה בבריטניה נותרה ללא שינוי בשיעור של 3% הנובע, בין היתר, מעלייה במחירי מוצרי היבוא. מחירי היבוא נמצאים במגמת עלייה על רקע היחלשות הפאונד מאז ההכרזה על הברקזיט.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה עלו בחודש אוקטובר בשיעור של 0.3%, אולם ב- 12 החודשים האחרונים ירדו בשיעור של 0.3% הנובע, בין היתר, מעליית מחירי המזון.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 1.31%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצור התעשייתי בסין רשם האטה מתונה כשעלה בשיעור של 6.2% לעומת 6.6% בחודש הקודם, אך עם זאת עדיין מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • בפעם השנייה מאז תחילת השנה, הבנק המרכזי בסין הזרים למערכת הפיננסית כ- 310 מיליארד יואן (47 מיליארד דולר).

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, נותר ללא שינוי ברמה של 738 אסדות פעילות.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של1.85M לעומת 2.23M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 1.38% וננעל ברמה של  62.72$לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 55% – 50% באפיק הצמוד ו- 45%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.