עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.4% . מהנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי עליות המחירים המשמעותיות נרשמו בתחומים הבאים: הלבשה והנעלה עליה בשיעור של 2.2% , ירקות ופירות טריים עלייה בשיעור של 4.1%.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל באפריל 2018 , המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכים להיות חיוביים. נתוני המגמה בחודשים פברואר עד אפריל 2018 מראים על עלייה בשיעור של 5.2% ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה עילית, עלייה בייבוא חומרי גלם, מכונות וציוד בשיעורים של 10.6% ו – 47% בהתאמה.
 • הכמות המבוקשת של דירות חדשות במרץ 2018 , המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכה להצביע על האטה בשוק הנדל"ן. הנתונים משקפים ירידה בשיעור של 11.1% בחודשים ינואר עד מרץ 2018 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים אוקטובר 2017 עד דצמבר 2017 . לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה התקופה ירידה של 5.9%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.41%.

ארה"ב

 • היקף המכירות הקמעונאיות פספס את הצפי ועלה החודש בשיעור של 0.3% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • מדד התחלות בניית בתים חדשים פספס את הצפי וירד בשיעור של 3.7% , לקצב שנתי של 1.287 מיליון לעומת 1.336 מיליון בחודש הקודם.
 • מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, הפתיע לטובה ועלה לרמה של 1.352 מיליון לעומת הצפי לעלייה לרמה של 1.347 מיליון.
 • הייצור התעשייתי של חודש אפריל הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 0.7% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי עלתה וננעלה בשיעור של 3.08%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.54%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל בגוש עלה בשיעור של 1.2% במונחים שנתיים.
 • הייצור התעשייתי של חודש אפריל בגוש האירו פספס מעט את הצפי ועלה בשיעור של 0.5% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.6%.
 • מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל בגרמניה נותר ללא שינוי.
 • שיעור האבטלה בבריטניה נותר ללא שינוי, בשיעור של 4.2%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %0.23.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי של חודש אפריל בסין הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 7% במונחים שנתיים לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 6.4%.
 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) ביפן פספס מעט את הצפי ועלה בשיעור של 0.7% במונחים שנתיים לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 0.8%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.404 מיליון לעומת מינוס 2.197 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 0.763 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, נותר ללא שינוי ברמה של 844 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 0.62% וננעל בשער של 71.72 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.