ישראל

 • בחודש יוני ניכרת התאוששות מתונה במצב התעסוקה במשק. מספר המשרות הפנויות במשק עמד על כ- 52.9 אלף משרות , בהשוואה לחודש מאי בו הכמות הייתה כ- 46.7 אלף. ניתן לייחס את העליה לכך שחודש מאי התאפיין בהגבלות ופעילויות כלכליות סגורות רבות יותר.
 • מנתוני סקר אמון הצרכנים הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניכרת פסימיות גבוהה של הציבור בנוגע למצב הכלכלי של משקי הבית ובכללי של המדינה. המדד ירד במחצית הראשונה של חודש יולי בשיעור של -28%, ובכך ממשיך רצף ירידות למעשה: בכל חודש יוני היתה ירידה בשיעור של – 23%.
 • סקר נוסף של הלמ"ס אודות החוסן האזרחי בתקופת הקורונה , מציג אף הוא ממצאים פסימיים אודות מצבם הנפשי והכלכלי של הציבור וכמו כן, אמונם בממשלה באופן התמודדותה עם המשבר.
 • 55% חוששים כי לא יכסו את הוצאותיהם החודשיות ובקרב 41% דווח כי חלה החמרה במצבם הכלכלי.

ארה"ב

 • התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ממשיכות לעלות גם השבוע –K1,416 מעל לצפי שעמד על כמות של K1,300.
 • ישנה מגמה מעורבת בחודש יוני בענף הדיור בארה"ב – מכירות הבתים הקיימים בארה"ב בחודש יוני הסתכמו בכמות של כ- M72 , נתון מאכזב לאור הצפי לכמות של M4.78 , לעומת זאת מכירות הבתים החדשים הפתיעו לחיוב – כמות של K776 , כאשר הצפי עמד על כמות של K700 יחידות בלבד.
 • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit הגיע השבוע לרמה של 0 , כאשר המדד הקודם לחודש יוני עמד על רמה של 47.9 והכה את התחזיות. מדד מנהלי הרכש בסקטור הייצור הגיע לרמה של 51.3 מול צפי לרמה של 51.5.

אירופה:

 • בגרמניה המכירות הקמעונאיות בהיקף חודש עלו בחודש יוני בשיעור של 13.9% , כאשר התחזית עמדה על צמיחה בשיעור של 8.0% בלבד.
 • מדד מנהלי הרכש – ייצור בבריטניה עומד על רמה של 53.1 נק' , מעל לצפי לרמה של 52.0. מדד מנהלי הרכש המשולב עקף גם הוא את הצפי והציג רמה של 57.1 , כאשר הצפי היה לרמה של 51.1. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים הציג רמה של 56.6 נק' , גם הוא מעל הצפי לרמה של 51.5 נק'.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • בסין, הבנק המרכזי הותיר את ריבית הפריים על הלוואות בשיעור של 3.85%, בהתאם לציפיות.

בשורה התחתונה:

המשק והעולם ממשיכים להתנהל במקביל לקורונה.
אנו רואים עליה בקצב ההדבקה היכן שהכלכלות חוזרות לפעילות וזו השגרה הצפויה בטווח הקרוב. כל עוד הנגיף קיים קצב ההתאוששות הינו מוגבל , אך הבנקים המרכזיים ממשיכים לפעול והם נותנים את הטון בשווקים ובתמחור הנכסים. אנו רואים עליה בשווי נכסי הסיכון וירידה בסטיות התקן.

סחורותשער% שינוי החודש% שינוי מתחילת השנה
נפט41.160.76%-32.71%
זהב1939.585.79%26.13%
מטבעשער% שינוי השבוע% שינוי מתחילת השנה
דולר ארה"ב3.41₪-0.78%-1.28%
יורו3.99₪1.40%2.68%
ליש"ט4.38₪1.08%-4.66%
מדד% שינוי השבוע% שינוי מתחילת השנה
מדד ת"א 35-0.92%-18.37%
מדד ת"א 125-0.17%-15.09%
ת"א בנקים -5-1.78%-29.53%
תל בונד 201.23%-4.60%
תל בונד 600.97%-3.84%
מדד אג"ח כללי0.40%-1.02%
מדד ג'ונס-0.92%-7.91%
s&p500-0.28%-0.47%
נסד"ק-1.33%15.50%
יורוסטוקס 50-1.63%-11.60%
תשואת אג"ח ממשלתי ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 0.59 | 7 שנים 0.44% | 5 שנים 0.27% | 3 שנים 0.17% | 2 שנתיים 0.14%
 • ממליצים על מח"מ של 5 –4.5 שנים וזאת על רקע היציבות בריבית בארצות הברית וקצב התאוששות איטי בישראל.
 • החזקה שווה בין השקלי לצמוד וזאת עקב ירידה בציפיות האינפלציה לאורך העקום
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 75% -70% לאור עליה בקצב ההדבקה והאטה בקצב ההתאוששות.