עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש יולי ירד בניגוד לתחזיות בשיעור של 0.1%. הירידות הבולטות נרשמו בסעיפים: הלבשה והנעלה ב- 8.1% וירקות טריים ב- 2%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים ירד המדד הכללי ב- 0.7%. אנו סבורים כי סביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה 0.2% – 0.5%.
 • לפי נתוני בנק ישראל, בחודש יוני השקיעו נטו תושבי חוץ סך של כ- 220 מיליון דולר באג"ח ממשלתיות הנסחרות בת"א, בעיקר באג"ח לטווח בינוני – ארוך. לעומת זאת, במק"מ נרשמו מימושים בהיקף של כ- 60 מיליון דולר. ההשקעה של תושבי חוץ במניות ישראליות הנסחרות בבורסה הישראלית הסתכמה בחודש זה בהיקף של כ- 270 מיליון דולר, זאת בהמשך להשקעות נטו בהיקף של 390 מיליון דולר בחודשים אפריל – מאי.
 • נתוני התמ"ג למחצית הראשונה של השנה מראים כי כלכלת ישראל צמחה בשיעור נמוך של 2.1% בתקופה זו. העלייה בתמ"ג משקפת עליות בהוצאות לצריכה ציבורית ופרטית וביצוא הסחורות והשירותים, כאשר ביבוא הסחורות והשירותים נרשמה ירידה בשיעור של 4.5%.
 • הגירעון בסחר הסחורות הסתכם בחודש יולי ב- 8 מיליארד ₪. עוד פורסם כי יבוא ויצוא הסחורות בחודש זה הסתכמו ב- 21 מיליארד ₪ וב- 13 מיליארד ₪ בהתאמה. סחר הסחורות בחודש יולי הושפע, בין היתר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכו עסקאות היבוא והיצוא.
 • הכמות המבוקשת לדירות חדשות בחודשים אפריל – יוני רשמה ירידה חדה של כ- 11.1% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם ועומדת על כ- 10,280 יחידות, הנובע בעיקר מירידה בשיעור של 20.1% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 2.07%.

ארה"ב

 • החשש בשווקים מהתלקחות העימות בין ארה"ב לצפון קוריאה נרגע השבוע לאחר ששליט צפון קוריאה אמר כי הוא מעכב את המתקפה על האי גואם וכי ימתין לראות מה יהיו השפעות הסנקציות על ארצו. כתוצאה מהרגיעה מדד הפחד (VIX) ירד חזרה לרמתו טרם המתיחות.
 • שוק הדיור האמריקאי רשם האטה מתונה כשמדד התחלות בניית בתים ירד בשיעור של 4.8% לקצב שנתי של 1.15M לעומת 1.21M בחודש הקודם. בנוסף, מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, ירד לרמה של 1.22M לעומת 1.27M בחודש הקודם.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח בקצב יחסית יציב, כשעלו לרמתן הגבוהה ביותר השנה בשיעור של 0.6% לעומת 0.3% בחודש הקודם, הנובע מהנחות בהיקפים גדולים ע"י אמזון ומביקוש גבוה לרכבים חדשים.
 • מדד הייצור התעשייתי אמנם רשם עלייה מתונה, כשעלה בשיעור של 0.2% לעומת 0.4% בחודש הקודם, אך ממשיך לשמור על מגמה חיובית ולפיכך נראה כי הייצור התעשייתי יוסיף לתמוך בצמיחת המשק האמריקאי גם בהמשך השנה. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • מדדי מחירי היצוא והיבוא לחודש יולי עלו בשיעורים של 0.4% ו- 0.1% בהתאמה. העלייה במחירי היבוא באה כתוצאה מהתייקרות מחירי הנפט המיובא.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.65%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגוש האירו מראים כי כלכלת הגוש צמחה בשיעורים של 0.6% ו- 2.2% בהתאמה, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 1.3%.
 • לאחר שלושה חודשים של עליות מהירות, מדד הייצור התעשייתי בגוש האירו רשם ירידה בשיעור של 0.6% לעומת עלייה של 1.2% בחודש הקודם.
 • שוק העבודה בבריטניה ממשיך להתקרב לתעסוקה מלאה כששיעור האבטלה ירד לשיעור של 4.4% לעומת 4.5% בחודש הקודם. בנוסף, השכר הממוצע לשעה עלה בקצב שנתי של 2.1% לעומת 1.9% בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.06%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי (במונחים שנתיים) בסין אמנם עלה פחות מהתחזיות בשיעור 6.4% לעומת 7.6% בחודש הקודם, אך עדיין מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון השני של השנה ביפן מראים כי כלכלת המדינה צמחה בשיעור של 4% ברבעון זה, הנובע מעלייה בצריכה הפרטית.
 • נתוני היצוא ביפן מוסיפים להצביע על שיפור כשעלו חודש שמיני ברציפות בשיעור של 13.4% לעומת 9.7% בחודש הקודם, כתוצאה מעלייה ביצוא של כלי רכב וחלקים למכוניות.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, רשם האטה מתונה כאשר מספר האסדות הפעילות ירד ל- 763 לעומת 768 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 8.94M לעומת מינוס 6.45M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 1.56% וננעל ברמה של 52.86$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.