ישראל

 • מדד המחירים לצרכן הציג ירידה בשיעור של 0.2% בחודש ספטמבר. בעקבות הירידה במדד חודש ספטמבר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על שיעור של 0.3% בלבד. לפיכך, להערכתנו גברו הסיכויים להורדת ריבית בשיעור של 0.15% בישיבת הריבית הבאה שתיערך בסוף נובמבר (25.11).

ארה"ב

 • מדד המכירות הקמעונאיות פספס את התחזיות של חודש ספטמבר והציג ירידה בשיעור של 0.3% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.3%. מדד הליבה הציג ירידה גם כן בשיעור של 0.1% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.2%.
 • הייצור התעשייתי פספס את הציפיות של חודש ספטמבר והציג ירידה חודשית בשיעור של 0.4% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.1% בלבד.
 • מדד אישורי הבנייה הפתיע לטובה בחודש ספטמבר כשירד בשיעור של 2.7% בלבד לעומת הצפי לירידה בשיעור של 6%.
 • מדד התחלות בניית בתים חדשים פספס את התחזיות והציג ירידה בשיעור של 9.4% בחודש ספטמבר לעומת הצפי לירידה בשיעור של 8.6%.

מדד מכירות קמעונאיות – ליבה:

 

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בשיעור שנתי של 0.8% בחודש ספטמבר, מתחת לתחזיות לעליה בשיעור של 0.9%.
 • הייצור התעשייתי בגוש האירו הפתיע לטובה והציג עליה חודשית בשיעור של 0.4% בחודש אוגוסט לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.3%.
 • מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW של גרמניה לחודש אוקטובר, המודד את המצב הכלכלי המשוער לחצי שנה הקרובה, הפתיע לטובה כשהגיע ל- 22.8- נק' לעומת הצפי ל- 22.5- נק'.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה של חודש ספטמבר נותר ללא שינוי בשיעור שנתי של 1.7% בניגוד לצפי לעליה לשיעור של 1.8%.
 • שיעור האבטלה בבריטניה עלה מעט החודש לשיעור של 3.9% לעומת 3.8% בחודש הקודם.
 • העליה בשכר הממוצע לשעה כולל בונוסים בבריטניה פספס את הצפי והתמתן לשיעור של 3.8% בחודש אוגוסט.
 • מדד המכירות הקמעונאיות (ליבה) בבריטניה הפתיע לטובה ועלה בחודש ספטמבר בשיעור של 0.2% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.1%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הצמיחה בסין ממשיכה לרדת ורשמה החודש שפל חדש בשיעור של 6% (שנתי).
 • שיעור האבטלה בסין נותר ללא שינוי בשיעור של 5.2%.
 • הייצור התעשייתי בסין הפתיע החודש לטובה ורשם עליה בשיעור של 5.8% ברמה שנתית לעומת הצפי לעליה בשיעור של 5%.
 • נתוני היצוא היבוא בסין פספסו את התחזיות כשירדו בחודש ספטמבר בשיעורים של 3.2% ו- 8.5% ברמה שנתית בהתאמה לעומת הצפי לירידה בשיעור של 3% ו- 5.2% בהתאמה.

עקום התשואות האמריקאי :

(נכון לתאריך ה- 2210/19)

המלצות עיקריות

 • ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן.
 • החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 •  חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.