עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי המדד עלה בשיעור של 0.1% וזאת בניגוד לתחזיות לירידה חודשית בשיעור של 0.2%. עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של 0.4%, מדד חיובי לראשונה מזה 3 שנים.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכמות המבוקשת לדירות חדשות – נובמבר 2017, בשלושת החודשים האחרונים (ספטמבר– נובמבר 2017) נרשמה עלייה של כ -0.8% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם (יוני– אוגוסט 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה עלייה של 2.6%.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.13%.

ארה"ב

 • מדד הייצור התעשייתי, עלה מעבר לתחזיות בשיעור של 0.9% לעומת ירידה בשיעור של 0.1% בחודש הקודם, ולפיכך נראה כי הייצור התעשייתי יוסיף למגמה החיובית של צמיחת המשק האמריקאי. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • ספר הבז', אשר מספק ליקוטי עדותם של שניים עשר מחוזות פדראליים אודות הכלכלה בתחומם, מצביע על התרחבות הכלכלה האמריקאית בחודשיים האחרונים והתחזית לשנת 2018 ממשיכה להיות אופטימית בנוגע להתרחבות הכלכלה.
 • מדד היתרי הבנייה החדשים, נשאר ברמתו הקודמת על M302 לעומת התחזיות שחזו ירידה לרמה של M1.290.
 • בסיכום שבועי מדד ה – ""S&P 500 עלה בשיעור של 0.86%.

קנדה

 • בנק קנדה הודיע, בהתאם לתחזיות, על העלאת הריבית ל – 1.25%, מרמתה הקודמת שעמדה על 1%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.4%. בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של 1.4%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה, עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.6%. בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של 1.7%.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה, עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.4%. בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של 3%.
 • מכירות קמעונאיות בבריטניה, ירדו החודש בשיעור של 1.5% לעומת עלייה בשיעור של 1% בחודש הקודם. נתון המסמן האטה בפעילות הכלכלית.
 • מדד המחירים לצרכן באיטליה, עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.4%. בשנת 2017 עלה המדד בשיעור של 0.9%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – EuroStoxx 50"" עלה בשיעור של 1.01%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) בסין, מראה על צמיחה גבוהה מהתחזיות בשיעור של 6.8% לרבעון הרביעי.
 • מדד הייצור התעשייתי בסין, עלה מעבר לתחזיות בשיעור של 6.2%, לעומת עליה בשיעור של 6.1% בחודש הקודם.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 861M לעומת מינוס 4.948M בחודש הקודם בניגוד לציפיות שהיו לרמה של מינוס M3.536.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 747
 • אסדות פעילות לעומת 752 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור של 1.5% וננעל בשער של 68.73 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.