עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ, פורסם בשבוע שעבר והציג עליה בשיעור של 0.5%, בהתאם לתחזיות השוק ומשקף עליה שנתית בשיעור של 1.4%. עליות המחירים נרשמו בעיקר בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה עלייה בשיעור של 3.4%, תרבות ובידור עלייה בשיעור של 1%, תחבורה עלייה בשיעור של 1.1% ודיור עלייה בשיעור של 0.8%. האיפלציה בישראל ממשיכה להתבסס בתחום התחתון של היעד וצפויה להישאר כך השנה. להערכתנו בנק ישראל לא צפוי לעלות את הריבית בפגישתו הבאה למרות שהתנאים במשק הבשילו להעלאה אחת של הריבית וזאת בעיקר לנוכח הייסוף החד שחווה השקל מתחילת שנה בנוסף למגמה העולמית כרגע הנחשבת "יונית".
 • רמות הביקוש לדירות חדשות חזרו לעלות מאפריל 2018 ומגמה זו ממשיכה גם בפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהציגה עליה בשיעור של 1.3% בחודשים דצמבר 2018 עד פברואר 2019 בהשוואה לחודשים ספטמבר עד נובמבר 2018. מנגד, בדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן מסתמנת ירידה (בניכוי עונתיות) בשיעור של 12.1%. בעקבות הנתונים מסתמנת עלייה מחירים עתידית בשוק הדיור שכבר התחילה לתת את אותותיה גם במדד השינוי במחירי שוק הדיור שהציג עליה בשיעור של 0.6%.
 • נתוני סחר החוץ שהתפרסמו בשבוע שעבר מצביעים על מגמה חיובית. בחודשים ינואר עד מרץ חלה עלייה בשיעור של 7.4% בחישוב שנתי ביצוא סחורות בתעשיות טכנלוגיה עילית. בנוסף ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, המהווה כ- 45% מכלל היצוא התעשייתי, חלה עלייה בשיעור של 55.3% בחישוב שנתי. במבט ענפי, ענפים שבלטו לטובה בעלייתם בייצוא הם: ענף התרופות (עלייה של 55.3% בחישוב שנתי) וענף ייצור כימיקלים ומוצריהם (עלייה של 152.1% בחישוב שנתי). יבוא הסחורות (ללא חומרי אנרגיה, אוניות, מטוסים ויהלומים) עלה בתקופה זו בשיעור של 12.5%.

ארה"ב

 • שר האוצר האמריקאי, סטיבן מונצ'ין, אמר כי הסכם סחר בין ארה"ב וסין ילך "רחוק יותר" מהניסיונות הקודמים לפתוח את השווקים בסין לחברות אמריקאיות וכי הוא מאמין ומקווה ששני הצדדים קרובים לסבב האחרון של השיחות.                    אחת מנקודות המפתח שאפשרו את ההתקדמות במשא ומתן בין המעצמות היא הורדת הדרישה שסין תפסיק להעניק את הסובסידיות לחברות הסיניות, דרישה שסין התנגדה לה נמרצות ובכך ארה"ב ויתרה על אחת דרישות הליבה של הסכם הסחר. הוויתור של ארה"ב נעשה בעל כורחה על מנת להבטיח עסקה שתתאים ליעדים שהציב הממשל בנושאים של שיפור ההגנה על הקניין הרוחני, העברת טכנולוגיה בכפייה והגדלת הגישה לשווקים בסין. בנוסף, דווח בוולסטריט ג'ורנל שארה"ב וסין הסכימו במסגרת הסכם סחר פוטנציאלי על צעדים להגברת השקיפות בפעולות הממשל הסיני בכדי להרתיע את הסינים מלבצע מניפולציות במטבע.
 • מדד הליבה של היקף המכירות הקמעונאיות בחודש מרץ הפתיע לטובה והציג עליה חדה בשיעור של 1.2% לעומת התחזיות לעליה בשיעור של 0.7% בלבד. נתון היכול להעיד על התחזקות צמיחת הכלכלה בארה"ב ברבעון הראשון של השנה.
 • בצד הנתונים המאכזבים, הייצור התעשייתי בארה"ב החמיץ את התחזיות וירד בשיעור של 0.1% בחודש מרץ לאחר עלייה בשיעור זהה בחודש שעבר.
 • שוק הנדל"ן בארה"ב חזר להראות חולשה מסוימת כאשר מדד אישורי הבנייה פספס את התחזיות וירד בחודש מרץ בשיעור של 1.7% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.3%. בנוסף מדד התחלות בניית בתים ירד גם כן אך בשיעור מתון יותר של 0.3% בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 6.5%.

 

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה בחודש מרץ, בהתאם לתחזיות, בשיעור של 1% ומשקף עלייה שנתית בשיעור של 1.4%.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים בגוש האירו פספסו את התחזיות החודש. מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור אומנם עלה מעט לרמה של 47.8 לעומת חודש שעבר שהיה ברמה של 47.5 אך נמוך מהצפי שהיה לרמה של 47.9. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים ירד לרמה של 52.5 לעומת הצפי שהיה לירידה קטנה לרמה של 53.2.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה עלה החודש מעט לרמה של 44.5 לעומת חודש שעבר אך עדיין נמוך מהצפי שהיה לרמה של 45.
 • נתוני שוק העבודה טובים בבריטניה: למרות עלייה במספר דורשי העבודה בבריטניה, שיעור האבטלה נותר נמוך בשיעור של 3.9%. בנוסף השכר הממוצע לשעה כולל בונוסים עלה בשיעור של 3.5, בהתאם לתחזיות.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה הפתיע לטובה בחודש מרץ והציג עליה חדה בשיעור של 1.1% בניגוד לצפי לירידה בהיקף המכירות הקמעונאיות בשיעור של 0.3%.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה פספס את התחזיות ועלה בשיעור של 0.2% בלבד לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.3% ובכך משקף עליה שנתית בשיעור של 1.9%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • בשבוע האחרון התפרסמו נתונים טובים בסין. המשק הסיני הציג צמיחה בשיעור של 6.4% לרבעון הראשון של השנה בדומה לרבעון האחרון של שנת 2018, נתון מעודד בעקבות הצפי להאטת הצמיחה לשיעור של 6.3%. בנוסף שיעור האבטלה ירד לרמה של 5.2% וגם הייצור התעשייתי הפתיע את התחזיות לטובה והציג עליה בשיעור של 8.5% לעומת הציפיה לעליה בשיעור של 5.6% בלבד. בכך מסתמן כי פעולות הממשלה לבלימת האטה והניסיון להאיץ אותה נושאים פירות.
 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) ביפן הפתיע כלפי מעלה והציג עלייה בשיעור של 0.8% בחישוב שנתי.
 • הייצור התעשייתי ביפן פספס את התחזיות ועלה בשיעור חודשי של 0.7% בלבד לעומת הצפי לעליה בשיעור של 1.4%.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו-  50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו
 • חשיפה מנייתית ברמה של 85%-90% מהמדיניות.
 • אנו ממליצים להוריד מעט חשיפה לשוק האמריקאי לאחר העליות החדות מתחילת שנה.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.