ישראל

 • המשק המקומי במונחי תמ"ג עלה בשיעור של 1% בלבד ברבעון השני של 2019. מדובר בירידה בקצב הצמיחה של המשק, לאחר שברבעון הראשון של השנה נרשמה עלייה בשיעור שנתי של 4.6%, וברבעון הרביעי של 2018 – עלייה של 4.2%.
 • מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט עמד בצפי ועלה בשיעור של 0.2%. המדד עומד כרגע על שיעור עלייה של 0.6% במונחים שנתיים. העלייה בחודש אוגוסט נמדדה לאחר חודשיים של ירידות במדד. הירקות והפירות הטריים התייקרו ב-4.2% לאחר שהוזלו ביולי, הדירות החדשות הוזלו ב-0.6% בחישוב חודשי וב-3% בחישוב שנתי.

ארה"ב

 • נגיד הבנק המרכזי בארה"ב, ג'רום פאוול, הוריד את הריבית לשיעור של 2.00% וזאת בהתאם לציפיות השוק. זוהי הפעם השנייה ברציפות שהפד מחליט על הורדת ריבית. לגבי המשך השנה, הפד לא צופה הורדה נוספת של הריבית. בנוסף רמז פאוול על תוכנית רכישות חדשה (QE), אך לא ציין מתי היא תושק.
 • מספר אישורי הבנייה החדשים בחודש אוגוסט עלה מעל הצפי והגיע לרמה של M419.
 • מלאי הנפט הגולמי עלה מעבר לתחזיות בשבוע האחרון והגיע ל-M 058.
 • מדד הייצור – הפד של פילדלפיה בחודש ספטמבר עלה מעל התחזיות ועומד על 12.0 .

מדד הייצור – הפד של פילדלפיה:

אירופה

 • מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW – גרמניה לחודש ספטמבר עלה מעל הצפי לרמה של 22.5-. העלייה בחודש ספטמבר נמדדה לאחר ירידות של 5 חודשים .
 • מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי בחודש אוגוסט עלה בפחות מהצפי בשיעור של 0.1%. בחישוב שנתי מדד המחירים לצרכן עומד על שיעור של 1%.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה בחודש אוגוסט עלה בפחות מהצפי בשיעור של 0.4%. בחישוב שנתי מדד המחירים לצרכן בבריטניה עומד על שיעור של 1.7%.
 • הריבית בבריטניה בחודש ספטמבר עמדה בצפי ונותרה ללא שינוי בשיעור של 0.75%.
 • מכירות קמעונאיות בבריטניה בחודש אוגוסט עמדו בצפי וירדו בשיעור של 0.2%-.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי בסין במונחים שנתיים עלה בשיעור של 4.4% לעומת צפי של 5.2%. שיעור האבטלה בסין ירד לשיעור של 5.2%. הריבית ירדה לשיעור של 4.20%.
 • הריבית ביפן בחודש ספטמבר עמדה בצפי ונותרה ללא שינוי בשיעור של 0.10%-. מדד המחירים לצרכן ביפן עלה בפחות מהצפי בשיעור של 0.3%.

המלצות עיקריות

 •  ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן. החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.