עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר הפתיע לטובה כשעלה בניגוד לתחזיות בשיעור של 0.1%. העליות הבולטות נרשמו בסעיפים: ירקות טריים ב- 7.9% וריהוט וציוד לבית ב- 0.5%. זאת ועוד, בשנים עשר החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב- 0.1%. אנו סבורים כי סביבת האינפלציה ל- 12 החודשים הבאים תהיה 0.3%-0.7%.
 • הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%. הנימוקים להחלטה באו, בין היתר, בעקבות סביבת האינפלציה המוסיפה להיות נמוכה משמעותית מהיעד ובנוסף, לא חל שינוי משמעותי בציפיות.
 • נתוני התמ"ג למחצית הראשונה של השנה מראים כי כלכלת ישראל צמחה בשיעור נמוך של 2.1% בתקופה זו. העלייה בתמ"ג משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאה לצריכה ציבורית, ביצוא הסחורות והשירותים ויציבות בהשקעות בנכסים קבועים.
 • מדד אמון הצרכנים לחודש ספטמבר עומד על מינוס 12%, אולם ממשיך להצביע על שיפור מאז יוני 2013, דבר המעיד כי הציבור הישראלי פחות פסימי לגבי המצב הכלכלי של המדינה ושל משקי הבית. חשוב לציין כי ברוב מדינות ה- OECD ערך המדד הוא שלילי בשלוש השנים האחרונות ומעיד על רמות שונות של פסימיות. יחד עם זאת, במדינות רבות נצפית מגמת שיפור.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.17%.

ארה"ב

 • מדד הייצור התעשייתי ממשיך לשמור על מגמה חיובית כשעלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 0.3% ולפיכך נראה כי הייצור התעשייתי יוסיף לתמוך בצמיחת המשק האמריקאי גם בהמשך השנה. המגזר היצרני מגיב מהר לעליות ולמורדות במחזור העסקים ונמצא בהלימה לתנאי הצרכן, כמו רמות העסקה והשתכרות.
 • מדדי מחירי היצוא והיבוא לחודש ספטמבר עלו מעבר לתחזיות בשיעורים של 0.8% ו- 0.7% בהתאמה.
 • שוק הדיור האמריקאי רשם האטה מתונה כשמדד התחלות בניית בתים ירד בשיעור של 4.7% לקצב שנתי של 1.12M לעומת 1.18M בחודש הקודם. בנוסף, מדד אישורי הבנייה, המציג את השינוי במספר אישורי הבנייה החדשים, ירד לרמה של 1.21M לעומת 1.27M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.86%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בגוש האירו עלה בהתאם לתחזיות בשיעור של 1.5%.
 • מדד הסנטימנט הכלכלי בגרמניה של ZEW, המשקף הערכות של משקיעים מוסדיים ואנליסטים להתפתחות המצב הכלכלי לששת החודשים הקרובים, ממשיך לשמור על רמה חיובית כשעלה לרמה של 17.6 לעומת 17 בחודש הקודם, דבר המצביע על אופטימיות לגבי המצב הכלכלי בקרב הנסקרים.
 • שוק העבודה בבריטניה מוסיף לשמור על חוזקה ולהתקרב לתעסוקה מלאה, כששיעור האבטלה נותר ללא שינוי בשיעור של 4.3%.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.03%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצור התעשייתי בסין הפתיע לטובה כשעלה מעבר לתחזיות בשיעור של 6.6% לעומת 6% בחודש הקודם. נתון חיובי זה מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בסין מראים כי כלכלת המדינה צמחה בשיעורים של 1.7% ו- 6.8% בהתאמה.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 736 אסדות פעילות לעומת 743 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 5.73M לעומת מינוס 2.74M בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב- 1.29% וננעל ברמה של 57.94$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.