ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש נובמבר נרשמו 97.6 א' משרות פנויות, אחוז המשרות הפנויות עומד על כ 3.42% לעומת 3.43% באוקטובר.
 • מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר בהשוואה לחודש אוקטובר ירד בשיעור של -0.4% ובכך מפספס את הציפיות לירידה בשיעור של -0.3%, כאשר סעיף הפירות וירקות ירד בשיעור של 4.2% וסעיף ההנעלה ירד בשיעור של 2.1%.
  מתחילת השנה עלה המדד בשיעור של 0.6% וב 12 החודשים האחרונים עלה המדד בשיעור של 0.3%.
 • ייצוא הסחורות בחודש נובמבר (למעט יהלומים) הסתכם ב 14.6 מיליארד ש"ח כאשר הייצוא לאירופה היווה 32% ולארה"ב 23%.
  ייבוא הסחורות בחודש נובמבר (למעט יהלומים) הסתכם ב 18.6 מיליארד ש"ח כאשר הייבוא העיקרי היה ממדינות האיחוד האירופי בשיעור של 38%.
  בכך הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב -4 מיליארד ש"ח.
 • פדיון מלונות התיירות מחודש ינואר ועד ספטמבר הסתכם ב 9.5 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים לעומת 8.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כ 42% התקבלו מתיירים.

ארה"ב

 • בית הנבחרים בארה"ב הצביע בעד הדחתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אך הסיכויים להדחתו בפועל נמוכים מפני שבכדי להשלים את ההדחה יש צורך גם ברוב של שני שלישים בסנאט – שם לנשיא יש רוב רפובליקני שיחסום את ההדחה.
 • התמ"ג הרבעוני לרבעון השלישי צמח בהתאם לציפיות בשיעור של 2.1%.
 • מדד הייצור – הפד של פילדלפיה לחודש דצמבר מציג נתון מאכזב כאשר הוא מפספס את התחזיות ומגיע ל 0.3 נק' לעומת צפי של 8 נק'.

תמ"ג רבעוני – ארה"ב

 

 אירופה

 • הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.75%, בנוסף טען הבנק כי הידוק מוניטרי עשוי להיות מתבקש בחודשים הקרובים.
 • מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי לחודש נובמבר בגוש האירו צמח בהתאם לציפיות בשיעור של 1%.
 • סקר IFO למצב העסקים בגרמניה לחודש דצמבר מציג תוצאות טובות מהמצופה כאשר הגיע ל 96.3 נק' לעומת ציפיות ל-95.5 נק', בכך ממשיך את רצף העליות שהחל בחודש אוגוסט.
 • השכר הממוצע לשעה בבריטניה לחודש אוקטובר מפספס את התחזיות שעמדו על 3.4% וממשיך את הירידה עד ל 3.2%.
 • מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי לחודש נובמבר בבריטניה מפתיע לטובה כאשר צמח בשיעור של 1.5% לעומת התחזיות שצפו צמיחה בשיעור של 1.4% .
 • בבריטניה מדד מנהלי הרכש המשולב מפספס במעט את התחזיות שעמדו על 49.6 נק' ומגיע ל 48.5 נק', בנוסף גם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים מאכזב ומגיע ל 49 נק' לעומת צפי של 49.6 נק' ומדד הרכש במגזר הייצור מגיע ל 47.4 נק' לעומת צפי ל 49.3 נק'.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הייצור התעשייתי בסין לחודש נובמבר בחישוב שנתי הציג צמיחה בשיעור של 6.2% ובכך עקף את התחזיות שצפו צמיחה בשיעור של כ 5%.

המלצות עיקריות

 • ממליצים על מח"מ של 4 – 5 שנים וזאת על רקע ציפיות ליציבות בריבית בארצות הברית וציפיות להורדת ריבית בישראל.
 • החזקה מאוזנת בין האפיק הצמוד לשקלי  וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.