עיקרי הדברים

ישראל

 • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קיימת ירידה בשיעור של 1.1% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי. אחוז המשרות הפנויות עומד על כ- 3.56%, זאת על פי נתוני המגמה של החודשים מרץ- מאי 2019.
 • מפרסום נתוני הלמ"ס, ניתן להצביע מהרבעון האחרון של שנת 2018, על מגמת ירידה בהתחלות הבנייה בקצב של 4.4% בממוצע לרבעון.
  בחודשים מרץ- אפריל השנה החלה בנייתן של 48,310 דירות, מדובר בירידה בשיעור של 2.1% מהנתון שנרשם בין החודשים: אפריל 2017 – מרץ 2018.
  בנוסף, נרשמה עליה בשיעור של 10.2% (בהשוואה ל- 12 החודשים הקודמים) בנתון סיום בנייתן של דירות , כ- 52,530 דירות.
  בסוף מרץ 2019, כ-115.9 אלף דירות נמצאו בתהליכי בניה פעילה.

ארה"ב

 • הבנק הפדרלי הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 2.25%-2.5%, החלטה זו הינה בהתאם להערכות האנליסטים בשוק. כמו כן, נמסרה הודעה בדבר צפי של הפד להורדת ריבית אחת בשנת 2020.
 • בעקבות המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, מחיר חבית נפט זינק השבוע למחיר של 57.59 דולר לחבית.
 • השבוע פורסמו נתוני הנדל"ן בארה"ב שהתבטאו במגמה מעורבת, מדד מכירות בתים קיימים בחודש מאי, הציג עליה בשיעור של 2.5%, מדובר בנתון טוב יותר מהתחזית לעליה בשיעור של 1.2% בלבד. כמו כן , נרשמה עליה גם בהיקף מכירות הבתים הקיימים בחודש מאי אשר עמדה על שיעור של 5.34 מיליון, כאשר הצפי היה ל-5.29 מיליון.
  מנגד, מדד אישורי הבניה, פספס את התחזיות כשעלה לרמה של 1.294 מיליון, כאשר הצפי היה לרמה של 1.296 מיליון.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (יוני), הציג רמה של 50.1, ופספס את הצפי לרמה של 50.5.

אירופה

 • השכר בגוש האירו ( שנתי ) הציג עליה בשיעור של 2.5%, הנתון הקודם הציג עליה בשיעור של 2.30%.
 • מדד המחירים לצרכן של גוש האירו פספס בחודש מאי את התחזית לעליה בשיעור של 0.2% ,והציג עליה בשיעור של 0.1%. בחישוב שנתי מדובר בעליה בשיעור של 1.2%, זאת בהתאם לצפי.
 • מדד המחירים לצרכן בבריטניה הציג עליה בשיעור של 0.3% בחודש מאי , בהתאם לצפי.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה עמד על 45.4, מדובר בנתון חיובי לאור הצפי לרמה של 44.6.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הריבית ביפן נותרה ללא שינוי , בשיעור שלילי של 0.10% , בהתאם לציפיות .
 • הרעה בנתוני היבוא – ייצוא ביפן: היקף הייצוא פספס את הצפי וירד בשיעור של 7.8% , נתוני היבוא אכזבו אף הם את הצפי ונרשמה ירידה בשיעור של 1.5%.
 • מדד המחירים לצרכן ביפן נותר בחודש האחרון ללא שינוי .

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. מח"מ 3.5 – 4 שנים.
 • להמשיך בחשיפה מנייתית בשיעור של 80% – 85%.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.