עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, כרייה והחציבה משקף ירידה בשיעור של 7.2% בייצור תעשייתי בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2018 נרשמה עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 3.7% בהשוואה לשנת 2017.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.69%.

ארה"ב

 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) פספס את התחזיות ועלה החודש בשיעור של 0.1%, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.2%.
 • מדד מכירות בתים קיימים פספס את התחזיות וירד בשיעור של 1.2% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.8% ומשקף קצב שנתי של 4.94 מיליון.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה השבוע וננעלה ברמה של 2.65%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.61%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו הפתיע לטובה בחודש ינואר למרות ירידה בשיעור של 1% לעומת הציפיה לירידה בשיעור של 1.1%.
 • מדד המחירים לצרכן בגרמניה של חודש ינואר הציג ירידה בשיעור של 0.8%, בהתאם לתחזיות.
 • מדד המחירם ליצרן בגרמניה הפתיע לטובה בחודש ינואר והציג עליה בשיעור של 0.4% בניגוד לצפי לירידה בשיעור של 0.2%.
 • נתוני התמ"ג בגרמניה לרבעון האחרון של שנת 2018 נותר ללא שינוי בהתאם לתחזיות.
 • סקר ה-IFO למצב העסקים בגרמניה פספס את התחזיות וירד לרמה של 98.5 לעומת הצפי לירידה לרמה של 99.0.
 • שיעור האבטלה בבריטניה נותר החודש ללא שינוי בהתאם לתחזיות.
 • השינוי במצב דורשי העבודה בבריטניה פספס את התחזיות כשירד לרמה של 14.2 אלף לעומת הצפי לירידה גדולה יותר לרמה של 12.3 אלף.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.9%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן (ליבה) ביפן עלה בשיעור של 0.8% בחישוב שנתי, בהתאם לתחזיות.
 • נתוני היצוא והיבוא ביפן הראו על מגמה מעורבת כאשר הייצוא פספס את התחזיות וירד בשיעור של 8.4% לעומת נתוני היבוא שהפתיעו לטובה כשירדו בשיעור של 0.6% לעומת הציפיה לירידה בשיעור של 2.8%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 3.672 מיליון לעומת 3.633 מיליון בשבוע הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 3.080 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 853 אסדות פעילות לעומת 857 אסדות פעילות בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 3% וננעל בשער של 57.26 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות יחסית הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 4 שנים.