עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2017 גדל הייצור התעשייתי בשיעור של 3.5% בהשוואה לשנת 2016.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש ינואר עלה בשיעור של 0.3%, בדומה לקצב עלייתו הממוצע במהלך שנת 2017, ומוסיף להצביע על המשך ההתרחבות בפעילות במשק בקצב יציב.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלה ירידה בשיעור של 5% בסך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) בחודש דצמבר, שהסתכם בסכום של 3.7 מיליארד דולר.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.53%.

ארה"ב

 • מדד מכירות בתים קיימים לחודש ינואר אכזב וירד בשיעור של 3.2% לקצב עונתי של 5.38 M, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.9%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עלה בחודש פברואר לרמה של 55.9 ובכך מוסיף להראות על צפי להתרחבות כלכלית.
 • מדד מנהל הרכש במגזר השירותים הפתיע לטובה ועלה מעל הצפי בחודש פברואר לרמה של 55.9 לעומת 53.8 בחודש הקודם, נתון המצביע על צפי להמשך ההתרחבות הכלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים בסיכום שבועי נשארה ללא שינוי ברמה של 2.87%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.55%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר בגוש האירו, עלה בשיעור שנתי של 1.3% בהתאם לצפי בשוק.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים בגוש האירו ירדו לרמה של 58.5 ו – 56.7 בהתאמה, למרות הירידה הם נותרו ברמה הגבוה מרמת ה – "50" אשר מסמנת על צפי להתרחבות כלכלית.
 • נתוני התמ"ג לרבעון האחרון של השנה בגרמניה עלו בהתאם לצפיות, בשיעור של 0.6%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים בגרמניה ירדו לרמה של 60.3 ו – 55.3 בהתאמה, למרות הירידה הם נותרו ברמה הגבוה מרמת ה – "50" אשר מסמנת על צפי להתרחבות כלכלית.
 • נתוני התמ"ג בבריטניה פספסו מעט את הצפי בשוק שעמד על עלייה בשיעור של 0.5% ועלו ברבעון האחרון של השנה בשיעור של 0.4%.
 • שיעור האבטלה בבריטניה לרבעון האחרון של השנה פספס את הצפי שעמד על 4.3% ועלה לרמה של 4.4%.
 • השינוי במספר דורשי העבודה בבריטניה הפתיע לטובה וירד ב – 7.2 K לעומת הצפי לעליה של 2.3 K. מדובר על איתות חיובי אודות האיתנות הכלכלית במדינה.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.43%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר ביפן הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.4% במונחים שנתיים.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד מעט לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.616M לעומת 1.841M בחודש הקודם, נתון טוב ביחס לציפיות שהיו לרמה של 1.795M.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 799 אסדות פעילות לעומת 798 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 3.81% וננעל בשער של 67.31 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.