עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה רשם בחודשים פברואר – אפריל עלייה בשיעור של 6.5%. השיפור במדד בחודשים האחרונים נובע בעיקר מעלייה בענפי טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית.
 • סך יצוא השירותים לחודש אפריל עלה בשיעור של 3.7% והסתכם ב- 3.5 מיליארד דולר, כאשר העליות החדות ביותר נרשמו ע"י ההכנסות מתיירות ומיצוא שירותים עסקיים, המהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים.
 • שיעור האבטלה רשם האטה מתונה, כשעלה בחודש מאי בשיעור של 4.5% לעומת 4.4% בחודש הקודם, אך עם זאת נותר בשיעור נמוך דבר העשוי לתמוך בצריכה פרטית חזקה גם בשנה זו.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי עלה בשיעור של 0.3%, הנובע מעלייה במרבית מרכיביו.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה ב- 0.72%.

ארה"ב

 • שוק הדיור האמריקאי ממשיך להפתיע לטובה, כשמדד מכירות בתים קיימים עלה מעבר לתחזיות בשיעור של 1.1% לקצב שנתי של 5.62M לעומת 5.56M בחודש הקודם. בנוסף, מדד מכירות בתים חדשים עלה לקצב שנתי של 610 אלף לעומת 593 אלף בחודש הקודם.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור ובמגזר השירותים ירדו לרמות של 52.1 ו- 53, אך עם זאת נותרו ברמה גבוהה ומעל 50 נקודות, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.21%.

אירופה

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית, כשעלה לרמה של 57.3 לעומת 57 בחודש הקודם. הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע שנת 2011.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה רשם האטה מתונה, כשירד לרמה של 59.3 לעומת 59.5 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.18%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצוא ביפן עלה בשיעור של 14.9% לעומת 7.5% בחודש הקודם.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 758 לעומת 747 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 2.45M לעומת מינוס 1.66M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 3.55% וננעל ברמה של 45.61$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 40% – 45% באפיק הצמוד ו- 55% – 60% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.