עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הייצור התעשייתי ירד בשיעור של 0.3% בחודשים אפריל עד יוני 2018 בחישוב שנתי.
 • ייצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד בשיעור של 2.2% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב – 3.8 מיליארד דולר.
 • המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל לחודש יולי עלה בשיעור של כ – 0.4%. לאחר האטה מסוימת במארס ובאפריל קצב הגידול של המדד הואץ בחודשים האחרונים. המדד ליולי הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה, מהעלייה ביבוא התשומות ומעלייה מחודשת בשיעור המשרות הפנויות ביולי. מנגד, הירידה ביצוא השירותים וכן הירידה במדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי והשירותים ליוני מיתנו את קצב עלייתו של המדד.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.21%.

ארה"ב

 • יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר בנאומו השבוע כי נתוני הצמיחה בארה"ב חזקים ולכן מצדיקים המשך העלאה הדרגתית של הריבית בארה"ב בשנה הקרובה. בנוסף ציין כי במידה והצמיחה החזקה בתעסוקה ובהכנסות תמשך, יהיה מקום להעלאה הדרגתית נוספת. השוק צופה העלאת ריבית בסבירות גבוהה מאוד בישיבה הקרובה של הפד בספטמבר.
 • מדדי המכירות של בתים קיימים וחדשים לחודש יולי, ממשיכים להצביע על האטה בנדל"ן כשירדו בשיעורים של 0.7% ו – 1.7% בהתאמה, זאת בניגוד לצפי לעליה בשיעורים של 0.6% ו – 2.2%.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) פספס את הצפי ועלה החודש בשיעור של 0.2%, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים ירדה לשיעור של 2.81%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.86%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני בגרמניה לרבעון השני של השנה עלו בהתאם לצפיות, בשיעור של 0.5% ומשקפים עליה של 2.3% במונחים שנתיים.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %1.62.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן של חודש יולי ביפן פספס את הצפי ועלה בשיעור של 0.8% במונחים שנתיים, לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.9%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 5.836 מיליון לעומת 6.805 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 1.497מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 860 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 4.26% וננעל בשער של 68.72 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.