עיקרי הדברים

ישראל

 • הייצור התעשייתי עלה בשיעור של 4.9% בחודשים ינואר עד מרץ 2018 בחישוב שנתי, על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • מספר המשרות הפנויות בפברואר עד אפריל 2018 – על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משתקפת עלייה בשיעור של 2.8% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל עלה בשיעור של כ – 0.4% , בקצב מעט מהיר בהשוואה לקצב העלייה מתחילת שנה.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.61%.

ארה"ב

 • מדד מכירות בתים קיימים לחודש אפריל פספס את הצפי וירד בשיעור של 2.5% לקצב עונתי של 5.46 מיליון, בניגוד לצפי לירידה בשיעור של 0.2%.
 • מדד מכירות בתים חדשים לחודש אפריל ירד בשיעור של 1.5% לקצב שנתי של 662 אלף בתים חדשים. בניגוד לצפי לירידה בשיעור של 2%.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) הפתיע לטובה החודש ולעלה בשיעור של 0.9%, בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.5%. מדד זה מלמד על כך שעלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי ירדה וננעלה בשיעור של 2.93%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.31%.

אירופה

 • נתוני התמ"ג הרבעוני בגרמניה לרבעון הראשון של שנת 2018 עלו בהתאם לצפיות, בשיעור של 0.3%.
 • מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל בבריטניה פספס את הצפי ועלה בשיעור של 0.4% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • היקף המכירות הקמעונאיות בבריטניה בחודש אפריל הפתיעו לטובה ועלו בשיעור של 1.6% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.8%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %0.63.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצוא ביפן לחודש אפריל פספס את הצפי ועלה בשיעור של 7.8% לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 8.1%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 5.778 מיליון לעומת מינוס 1.404 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 1.567 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 859 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 1.71% וננעל בשער של 66.72 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.