עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה בחודש נובמבר בשיעור של 1.2% ביחס לחודש קודם והסתכם ב – 3.8 מיליארד דולר, הנובע מעליה בשיעור של 3.6% ביצוא השירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק(.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודשים ספטמבר – נובמבר, הייתה עלייה בפדיון של סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 5.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.5% ביוני – אוגוסט.
 • בנק ישראל מפרסם את הסיכונים העיקריים למשק הישראלי שנמצאים ברמת סיכון בינוני – גבוהה: שוק הדיור, המינוף של משקי הבית ושוק הנכסים.
 • מנתונים שפרסם בנק ישראל, בשנת 2017 ניטלו משכנתאות בהיקף כולל של 53.4 מיליארד שקל, ירידה של 9% לעומת 2016.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.95%.

ארה"ב

 • הצמיחה בכלכלת ארה"ב האטה ברבעון האחרון, לאור נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון הרביעי של השנה שמראים על גידול בשיעור של 2.6%, זאת בניגוד לציפיות לעלייה בשיעור של 3%. העמקה בנתונים משקפת ירידה במלאים וגידול ביבוא, מה שמשקף בעצם צמיחה חזקה של ביקושים פנימיים.
 • הצריכה הפרטית אשר מהווה כשני שליש מהפעילות הכלכלית בארה"ב, צמחה בשיעור של 3.8% ברבעון האחרון.
  זו העלייה המהירה בשלוש שנים האחרונות, שבאה בעקבות העלייה בתחושת העושר של הציבור האמריקאי שמתודלקת על ידי העליות המתמשכות בשוק המניות ובמחירי הבתים הגבוהים ובשילוב הקיצוץ במיסים הן ליחידים והן לחברות. זאת ועוד בשילוב עלייה בביקוש לעובדים שהעלה את שכר המינימום במדינות מסוימות.
  בנוסף, העלייה בצריכה הפרטית הושפעה גם מהגידול ביבוא, שעלה בשיעור של 13.9% ברבעון האחרון, זהו הגידול המהיר ביותר מאז הרבעון השלישי של שנת 2010. עם זאת יש לשים לב ששיעור החיסכון ירד לרמה של 2.6% לעומת 3.3% ברבעון הקודם לו.
 • בסיכום שבועי מדד ה – ""S&P 500 עלה בשיעור של 2.23%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי הותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%. בנוסף, נשיא הבנק המרכזי אמר כי מועצת המנהלים של הבנקים מוכנה להגדיל את קצב הרכישות או את משך הרכישות, אם תנאי הכלכלה ידרדרו, בנוסף ציין שהבנק המרכזי באירופה לא הגדיר לעצמו יעד רשמי לשער האירו מול המטבעות האחרים.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור ובמגזר השירותים בגוש האירו ממשיכים להצביע על צפי להתרחבות כלכלית למרות ירידה במגזר הייצור לרמה של 59.6 לעומת עלייה במגזר השירותים לרמה של 57.6. נתון מעל "50" מצביע על התרחבות.
 • בסיכום שבועי מדד ה – EuroStoxx 50"" ירד בשיעור של 0.05%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הבנק המרכזי ביפן הודיע שהוא משאיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי בהתאם לציפיות, כאשר הוא מותיר את הריבית לטווח הקצר ברמה של מינוס 0.1% והריבית לטווח ארוך ברמה של כ – 0%.
 • מדד המחירים לצרכן ביפן עלה בשנת 2017 בשיעור של 0.9%. במסיבת העיתונאים יו"ר הבנק המרכזי כי הם קרובים להשגת יעד האינפלציה, אשר עומד על 2% בשנה.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של מינוס 071 לעומת מינוס M6.861 בחודש הקודם,  נתון טוב מהציפיות שהיו לרמה של מינוס 1M.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בשיעור של 2.78% וננעל בשער של 70.52 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.