עיקרי הדברים

ישראל

 • נתוני יצוא השירותים אכזבו מעט בחודש מאי ורשמו ירידה בשיעור של 0.1% בהמשך לירידה בחודש באפריל בשיעור של 1.3%. למרות הירידה בחודשיים האחרונים, המגמה בשנה האחרונה הייתה חיובית ונראה שכעת חלה התייצבות ביצוא השירותים סביב ה- 4 מיליארד ₪.
 • מדדי הפדיון של סך ענפי הכלכלה רשמו עליה בשיעור של 1.4% בחודשים מרץ עד מאי 2019 בהשוואה לחודשים דצמבר 2018 עד פברואר 2019.
 • על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היצור התעשייתי של ענפי התעשיה, כרייה והחציבה עלה בחודשים מרץ עד מאי 2019 בשיעור של 8.6%.
 • פדיון רשתות השיווק רשם עליה בשיעור של 2% במחירים קבועים בחודשים אפריל עד יוני 2019 במקביל לעליה בשיעור של 3.2% במחירים קבועים בפדיון רשתות המזון בחודשים אלו.
 • המדד המשולב של בנק ישראל עלה בשיעור של 0.2% בחודש יוני. מהודעת בנק ישראל עולה כי קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך הטווח של המשק ונראה שההתמתנות שנרשמה בחודש מאי שיקפה תנודות בנתונים.

ארה"ב

 • ארה"ב וסין מחדשים את שיחות הסחר השבוע. למרות חידוש השיחות שר האוצר האמרקאי אמר כי יש עוד דרך ארוכה להסכם סחר וישנם עוד נושאים רבים שלא נפתרו. בנוסף, טראמפ איים בהטלת מיסים על ייבוא יינות מצרפת בעקבות הטלת המס של צרפת על החברות האמריקאיות פייסבוק ואמזון.
 • הכלכלה האמריקאית רשמה הפתעה בצמיחת הכלכלה ברבעון השני והציגה צמיחה בשיעור של 2.1% לעומת הצפי לצמיחה מתונה יותר בשיעור של 1.8%. השוק ממשיך לתת הסתברות של 100% להורדת ריבית בשיעור של 0.25% בהחלטת הריבית שתתקיים השבוע בעקבות האטה שחלה מהרבעון הראשון של השנה (צמיחה בשיעור של 3.1%), הירידה בסביבת האינפלציה והחששות שהאטה הגלובאלית תוביל להתמתנות נוספת בצמיחה.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) הפתיע לטובה החודש והציג עליה בשיעור של 1.2% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 0.2%. העליה בחודשים האחרונים צפויה לעודד את היצרנים לייצר יותר ובכך לתרום לצמיחה בארה"ב.
 • נתוני הנדל"ן שהתפרסמו בשבוע האחרון רשמו מגמה מעורבת. מדד מכירות בתים חדשים הפתיע לטובה והציג עלייה חודשים בשיעור של 7% לעומת הצפי לעליה בשיעור של 6%. מנגד, מדד מכירות בתים קיימים רשם ירידה בשיעור של 1.7% לעומת הצפי לירידה בשיעור של 0.2% בלבד.
הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה)

אירופה

 • הבנק המרכזי של אירופה הותיר את הריבית במשק והריבית על הפקדות בבנק ללא שינוי בשיעורים של 0.00% ו- 0.40%- בהתאמה. הבנק צופה שהריבית תשהה ברמה הנוכחית או ברמה נמוכה יותר לפחות עד המחצית הראשונה של שנת 2020, בנוסף לצעדים מרחיבים שבכוונתם להציג בתקופה הקרובה לצורך תמיכה בכלכלת הגוש.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 46.4 נק' בקריאה המקדימה לחודש יולי לעומת הצפי לרמה של 47.6 נק' כמו בחודש שעבר.
 • סקר ה- IFO למצב העסקים בגרמניה פספס את הצפי וירד לרמה של 95.7 נק' ובכך ממשיך את מגמת הירידה שהחלה בסוף שנת 2017.
סקר ה- IFO למצב העסקים בגרמניה

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בטוקיו (חיבה) של חודש יולי עלה בשיעור של 0.9% (שנתי).

המלצות עיקריות

 • ממליצים לקצר מעט את המח"מ בתיקים ולשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע ירידת התשואות החדה של אגרות החוב הארוכות.
 • אחזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות כללית בפעילות והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה