עיקרי הדברים

ישראל

 • הכמות המבוקשת של דירות חדשות בפבואר 2018, המפורסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכה להצביע על האטה בשוק הנדל"ן. הנתונים משקפים ירידה בשיעור של 4.8% בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018 בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים ספטמבר 2017 עד נובמבר 2017. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה התקופה ירידה של 9.8%.
 • מספר המשרות הפנויות בינואר עד מרץ 2018 – על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משתקפת עלייה בשיעור של 2.4% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי.
 • נתוני סחר החוץ של ישראל במרץ 2018, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשיכים להיות חיוביים. נתוני המגמה בחודשים ינואר עד מרץ 2018 מראים על עלייה בשיעור של 6.9% ביצוא הסחורות בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, עלייה בייבוא חומרי צריכה, מכונות וציוד בשיעורים של 18.6% ו – 49.4% בהתאמה.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 1.11%.

ארה"ב

 • מדד מכירות בתים קיימים לחודש מרץ הפתיע לטובה ועלה בשיעור של 1.1% לקצב עונתי של 5.6 מיליון, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של0.2%. מדד מכירות בתים חדשים לחודש פברואר עלה בשיעור של 4% לקצב שנתי של 694 אלף בתים חדשים.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) פספס את הצפי לעלייה בשיעור של 0.5% כשנותר ללא שינוי. מדד זה מלמד על כך שעלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד(CB) עלה החודש לרמה של 128.7 לעומת 127 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • נתוני התמ"ג המקדמי לרבעון הראשון של שנת 2018 הפתיעו לטובה ועלו בשיעור של 2.3% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 2.0%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 בסיכום שבועי נותרה ללא שינוי בשיעור של 2.96%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.01%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי החליט, כצפוי, להותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו, על פי הפרסום המקדמי משתקפת ירידה לרמה של 56.0 לעומת החודש הקודם שהיה ברמה של 56.6.
 • מדד מנהל הרכש במגזר השירותים בגוש האירו, על פי הפרסום המקדמי רשם עלייה לרמה של 55 לעומת החודש הקודם שהיה ברמה של 54.9.
 • שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי בשיעור של 5.3%.
 • השינוי במספר הבלתי מועסקים בגרמניה, פספס את הצפי כשמספר דורשי העבודה ירד ב 7 אלף לעומת הצפי שהיה לירידה של 15 אלף.
 • נתוני התמ"ג המקדמי לרבעון הראשון בבריטניה פספסו את הצפי כשעלו בשיעור של 1.2% בחישוב שנתי לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 1.4%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 0.69%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • הריבית ביפן נותרה ללא שינוי בשיעור של מינוס 0.1%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 2.170 מיליון לעומת מינוס 1.071 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 1.600 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 825 אסדות פעילות לעומת 820 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 0.53% וננעל בשער של 68.02 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.