עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי הייצור התעשייתי עלה בשיעור של 5.4% בחודשים מרץ עד מאי 2018 בחישוב שנתי.
  בנוסף עולה כי סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) עלה בשיעור של 0.7% בחודש מאי והסתכם בסכום בסך של 4.0 מיליארד דולר.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 1.83%.

ארה"ב

 • מדד מכירות בתים חדשים פספס את הצפי וירד בשיעור של 5.3% , לקצב שנתי של 631 אלף לעומת 666 אלף בחודש הקודם.
 • מדד מכירות בתים קיימים לחודש אפריל פספס את הצפי וירד בשיעור של 0.6% לקצב עונתי של 5.38 מיליון, בניגוד לצפי לעליה בשיעור של 0.5%.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא (ליבה) פספס את הצפי ועלה החודש בשיעור של 0.4%, בניגוד לצפי לעלייה בשיעור של 0.5%.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים עלתה לשיעור של 2.95%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 0.61%.

אירופה

 • הבנק המרכזי האירופאי החליט, כצפוי, להותיר את הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
 • סקר ה – IFO למצב העסקים בגרמניה הפתיע לטובה כשירד פחות מהצפי לרמה של 101.7 לעומת 101.8 בחודש הקודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של %94.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד המחירים לצרכן בטוקיו (ליבה) עלה בשיעור של 0.8% במונחים שנתיים לעומת הצפי לעלייה בשיעור של 0.7%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 6.147 מיליון לעומת 5.836 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של מינוס 2.600 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 861 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI ירד בשיעור של 2.51% וננעל בשער של 68.69 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50%  באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.