ישראל

 • על פי נתוני מדדי הפדיון של ישראל שפורסם השבוע ע"י הלמ"ס חלה עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1% בחודשים מאי – יולי, בהמשך לעלייה של 3.9% (בחישוב שנתי) בחודשים פברואר – אפריל. בנוסף, חלה עלייה בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה בשיעור של 3.2% (בחישוב שנתי), לאחר עלייה של 3.7% בהתאם. יתר על כן, חלה עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעונאי ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 5.2% (בחישוב שנתי), לאחר עלייה של 6% בהתאם.
 • על פי נתוני הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה שפורסם השבוע ע"י הלמ"ס חלה עלייה בייצור התעשייתי בשיעור של 1.8% בחודשים ינואר – יולי.

ארה"ב

 • מדד אמון הצרכן של CB בחודש ספטמבר ירד מעבר לצפי לרמה של 125.1.
 • מלאי הנפט הגולמי עלה בחודש האחרון בניגוד לתחזיות לרמה של M412.
 • התמ"ג ברבעון השני עמד בצפי ונשאר בשיעור של 2%.
 • מכירות בתים חדשים בחודש אוגוסט עלו בניגוד לתחזיות והגיעו ל – K
 • הזמנות מוצרים ברי קיימא – ליבה עלה מעבר לצפי בחודש האחרון בשיעור של 0.5%.

  הזמנות מוצרים ברי קיימא – ליבה:

אירופה

 • הסנטימנט העסקי בגרמניה על פי סקר הIFO- עלה ביותר מהתחזיות בחודש האחרון והגיע לרמה של 94.6. זהו נתון חיובי אחרי 5 חודשים של ירידה במדד.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה בחודש ספטמבר ירד ביותר מהצפי לרמה של 49.1.
 • מדד אמון הצרכנים בגוש היורו עלה בחודש האחרון מעבר לצפי לרמה של 6.5-.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ביפן בחודש ספטמבר ירד בניגוד לתחזיות לרמה של 48.9. מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים ביפן ירד לרמה של 52.8.

המלצות עיקריות

 • ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן.
 • החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.