עיקרי הדברים

ישראל

 • סך יצוא השירותים לחודש יולי ירד בשיעור של 1.2% והסתכם ב- 3.5 מיליארד דולר, הנובע מירידה בשיעור של 2.1% ביצוא שירותים עסקיים המהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים. זאת ועוד, ההכנסות מתיירות עלו בשיעור של 4.1% ביחס לחודש הקודם.
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים מוסיפים להצביע על צמיחה, כאשר בחודשים יוני – אוגוסט נרשמה עלייה בשיעור של 6.3% במונחים שנתיים, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. העלייה החדה ביותר נרשמה בקבוצה מוצרים ושירותים אחרים המהווה כ- 42% מסך הרכישות.
 • המדד המשולב למצב המשק לחודש אוגוסט עלה בשיעור של 0.3%, דבר המצביע על המשך התרחבות הפעילות במשק בקצב יציב מתחילת השנה. המדד הושפע בעיקר מעלייה ביצוא הסחורות, ביבוא התשומות ובשיעור המשרות הפנויות.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.22%.

ארה"ב

 • הבית הלבן הגיע להבנות עם המחוקקים הרפובליקנים לפיהן מספר מדרגות מס ההכנסה המוטל על יחידים יצומצם משבע לשלוש ומס החברות יופחת מ- 35% ל- 20%.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני לרבעון השני של השנה מראים כי כלכלת ארה"ב צמחה בקצב שנתי של 3.1%, דבר המצביע על האצה מתמשכת בקצב הצמיחה.
 • מדד אמון הצרכנים של חברת קונפירנס בורד (CB), רשם האטה מתונה כשירד לרמה של 119.8 לעומת 120.4 בחודש הקודם. מחברת המחקר נמסר כי הירידה במדד הושפעה, בין היתר, מפגיעת סופות ההוריקן "אירמה" ו"הארווי". מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • שוק הדיור האמריקאי רשם האטה כשמדד מכירות בתים חדשים ירד בשיעור של 3.4% לקצב שנתי של 560 אלף לעומת 580 אלף בחודש הקודם.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא רשם עלייה בשיעור של 1.7% לעומת ירידה של 6.8% בחודש הקודם. מדד חיובי זה מלמד על כך שעלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • מדד ההוצאה הפרטית, הבודק את השינוי בערך הכולל של הוצאות הצרכנים לסחורות ושירותים, עלה בשיעור של 0.1% לעומת עלייה של 0.3% בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שצריכה מהווה דחף עיקרי להנעת הכלכלה ומגלמת בתוכה הסבר לכשני שליש מהתוצר הלאומי.
 • ·         בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P עלה ב- 0.68%.

אירופה

 • מדד המחירים לצרכן בגוש האירו נותר ללא שינוי בשיעור של 1.5%.
 • הסנטימנט העסקי בגרמניה על פי סקר ה- IFO רשם האטה מתונה לרמה של 115.2 לעומת 115.9 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה המצביע על מידת בריאותה הכלכלית של המדינה.
 • שוק העבודה בגרמניה ממשיך להתקרב לתעסוקה מלאה כששיעור האבטלה ירד ל- 5.6% לעומת 5.7% בחודש הקודם.
 • נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בבריטניה מראים כי כלכלת המדינה צמחה בשיעורים של 0.3% ו- 1.5% בהתאמה.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 1.65%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של מגזר הייצור ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה מלאי ומחיר, ירד לרמה של 51 לעומת 51.6 בחודש הקודם. על אף הירידה, רמתו הנוכחית מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.

נפט

 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, עלה לרמה של 750 אסדות פעילות לעומת 744 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, ירד לרמה מתואמת עונתית של מינוס 1.84M לעומת 4.59M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 3.42% וננעל ברמה של 56.53$ לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45%  – 50% באפיק הצמוד ו- 50%  – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.25 – 3.75 שנים.