עיקרי הדברים

ישראל

 • על פי הנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קיימת עליה בייצור התעשייתי בשיעור של 1.7% , בחודשים מאי עד יולי 2018 בחישוב שנתי.
 • מנתוני הלמ"ס אודות מדדי הפדיון לחודשים מאי – יולי 2018 , ניכר כי קיימות ירידות בכלל מדדי הפדיון במשק בארץ, בהשוואה לחודשים פברואר – אפריל 2018 .
 • נרשמה ירידה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 2.8% בחישוב שנתי , לאחר עליה בשיעור של 0.6% .
 • בנק ישראל עתיד לקבל השבוע את החלטת הריבית האחרונה בהנהגתה של גב' קרנית פלוג. הצפי הוא להשארת הריבית ברמתה הנוכחית.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד בשיעור של 0.31%

ארה"ב

 • מספר המועסקים במגזר הלא חקלאי, הציג נתון נמוך מהצפיות של 134 אלף משרות, ופספס את הצפי לרמה של -185 אלף.
 • שיעור האבטלה בחודש ספטמבר ירד לשיעור של 3.7% , לעומת הצפי לירידה לשיעור של 3.8% .
 • השכר הממוצע בספטמבר )חודשי( עלה בשיעור של 0.3% , בהתאם לצפי.
 • מדד ISM במגזר הייצור בארה"ב הציג רמה של 59.8 הזמנות, ירידה לעומת הקודם אשר עמד על רמה של 61.3 ומתחת לצפי לרמה של 60.1.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 שנים זינקה השבוע לרמה של 3.23% , מדובר בשיעור הגבוה ביותר שנרשם מאז יולי 2011 . להערכתנו תהליך עליית תשואות אג"ח ממשלת ארצות הברית ל -10 שנים קרוב לסיומו.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" ירד בשיעור של 0.97%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגוש האירו לחודש אוגוסט הציג עליה בשיעור של 8.1% , בהתאם לצפיות האנליסטים.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 53.2 , המדד פספס את הצפי לכך שרמתו תיוותר ללא שינוי ברמה של 53.3.
 • היקף המכירות הקמעונאיות החודשי בגוש האירו, הציג ירידה בשיעור של 0.2% בחודש אוגוסט, כאשר הצפי היה לעליה בשיעור זה.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה, עמד בחודש ספטמבר על רמה של 53.7 בהתאם לצפיות ולא הוצג שינוי מחודש קודם.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" ירד בשיעור של %1.58.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • בסין מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור ,הציג בחודש ספטמבר נתון של 50.0 , מתחת לצפי לרמה של 50.5 .

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 7.975 מיליון לעומת 1.852 מיליון בחודש הקודם, בניגוד לצפי שהיה לרמה של 1.985 מיליון.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 861 אסדות פעילות.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג WTI עלה בשיעור של 1.49% וננעל בשער של 74.34 דולר לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% באפיק הצמוד ו- 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.