עיקרי הדברים

ישראל

 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוסיפים להראות על צמיחה כאשר בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018 נרשמה עלייה בשיעור של 7.9% בחישוב שנתי בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי. ראוי לציין כי הנתונים משקפים גם עלייה בשימוש בכרטיסי אשראי של הצרכנים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 0.56%.

ארה"ב

 • נתוני התמ"ג לרבעון האחרון של שנת 2017 הפתיעו לטובה ועלו בשיעור של 2.9% לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 2.7%. נתון טוב משני הדיווחים הקודמים שהעריכו עלייה בשיעורים של 2.6% ו2.5% בהתאמה. למרות זאת ישנה התמתנות קלה בצמיחה לעומת הרבעון השלישי בשנת 2017 שהראה על עלייה בשיעור של 3.2%.
 • מדד אמון הצרכנים של הקונפירנס בורד(CB) ירד החודש לרמה של 127.7 לעומת 130 בחודש הקודם. מדד זה בעל חשיבות רבה כיוון שהוא מבטא את אמון הצרכנים ומעניק הסבר לגבי רוב הפעילות הכלכלית במדינה.
 • מדד הליבה של ההוצאה הפרטית עלה החודש בשיעור של 1.6% במונחים שנתיים, בהתאם לצפי בשוק.
 • התשואה על אג"ח ארה"ב ל – 10 ירדה לשיעור של 2.74%.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "S&P 500" עלה בשיעור של 2.03%.

אירופה

 • שיעור האבטלה בגרמניה ירד החודש לשיעור של 5.3% לעומת 5.4% בחודש הקודם, בהתאם לצפי בשוק.
 • השינוי במספר הבלתי המועסקים בגרמניה הראה על ירידה של 19 אלף במספר דורשי העבודה לעומת ירידה של 23 אלף בחודש הקודם. זהו נתון טוב מהצפי שהיה לירידה של 15 אלף במספר דורשי העבודה.
 • נתוני התמ"ג לרבעון הרביעי של שנת 2017 בבריטניה עלו ברבעון האחרון בשיעור של 1.4% במונחים שנתיים, בהתאם לצפי בשוק.
 • בסיכום שבועי מדד ה – "EuroStoxx 50" עלה בשיעור של 1.92%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין מוסיף להראות על צפי להתרחבות כלכלית כשעלה לרמה של 51.5 לעומת 50.3 בחודש הקודם. נתון מעל "50" מצביע על התרחבות.
 • היקף המכירות הקמעונאיות ביפן פספסו מעט את הצפי כשעלו בשיעור של 1.6% במונחים שנתיים לעומת הצפי שהיה לעלייה בשיעור של 1.7%.

נפט

 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות עלה לרמה מתואמת עונתית של 1.643 מיליון לעומת מינוס 2.622 מיליון בחודש הקודם, לעומת הצפי שהיה לרמה של מינוס 287 אלף.
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, ירד לרמה של 798 אסדות פעילות לעומת 804 בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור של 0.26% וננעל בשער של 70.27 לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 50% – 45% באפיק הצמוד ו- 55%  – 50% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3– 3.50 שנים.