ישראל

 • ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט נשארה ללא שינוי בשיעור של – 0.25% וזאת כבר תשעה חודשים ברציפות. הוועדה המוניטרית של הבנק מסרה כי "הריבית לא תעלה במשך זמן ממושך" וזאת לאחר שרק לפני כחודש צפו בוועדה העלאה מתונה של הריבית.
  בנוסף, מסרה הוועדה: "במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים נוספים כדי להרחיב עוד יותר את המדיניות המוניטרית, על מנת  לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית".
 • כניסת האג"ח של ממשלת ישראל למדד הבין לאומי היוקרתי WGBI של FTSE עלול להוריד את תשואותיהן (עקב צפי לגידול בביקוש לאג"ח הנ"ל), לפגוע בפנסיונרים (תשואות יורדות) ותביא להוזלת המשכנתאות (בשל צפי לירידה בריבית אג"ח ממשלתית ארוכת טווח) ולעליית מחירי הדירות (ריבית נמוכה מעודדת ביקושים).

ארה"ב

 • הזמנות מוצרים ברי קיימא – ליבה(חודשי – יולי) הגיע לרמה של 0.4%-לעומת צפי של 0.1%.
 • מדד אמון הצרכן של CB(אוג') ירד בפחות מהציפיות לרמה של 135.1.
 • מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד יותר מהתחזיות בשבוע האחרון ל: M027-.
 • תמ"ג רבעוני(ר2) עמד בדיוק בתחזיות וירד לשיעור של 2%.
 • מכירות בתים בהמתנה(חודשי – יולי) ירד הרבה מתחת לתחזיות, התחזית הייתה ירידה לשיעור של 0.1% ובפועל ירד לשיעור של 2.5%-.

  מכירות בתים בהמתנה(חודשי)

אירופה

 • סקר IFO למצב העסקים בגרמניה(אוג') הגיע לרמה של 94.3 לעומת צפי של 95.1.
 • התמ"ג בגרמניה(רבעוני)(ר2) עמד בדיוק בצפי של שיעור 0.1%- .
 • השינוי במספר הבלתי מועסקים בגרמניה(אוג') עמד בדיוק בתחזיות והגיע לK
 • שיעור האבטלה בגרמניה לחודש אוגוסט נותר ללא שינוי ועומד על שיעור 5%.
 • מדד המחירים לצרכן(שנתי)(אוג') נותר ללא שינוי ועמד בדיוק בתחזיות בשיעור של 1%.
 • שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי ועמד בדיוק בצפי ונשאר בשיעור של 7.5%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור(אוג') בסין ירד יותר מהתחזיות לרמה של 49.5 לעומת צפי של 49.7.
 • שיעור האבטלה ביפן(יולי) ירד לשיעור של 2.2% לעומת תחזית לעלייה לשיעור 2.4%.
 • מכירות קמעונאיות(שנתי – יולי) ביפן ירד בהרבה מעבר לצפי לשיעור של 2%- בניגוד לתחזית של 0.6%-.

המלצות עיקריות

 • ממליצים לשמור על מח"מ של 3 – 4 שנים וזאת על רקע המשך עליית התשואות כתיקון לירידה החריפה שהייתה לפני כן.
 • החזקה של 40% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 60% באפיק השקלי וזאת על רקע התמתנות בקצבי הצמיחה. והתחזקות השקל.
 • חשיפה מנייתית בשיעור של 80% לאחר עליות חדות באפיק המנייתי מתחילת השנה.