פניות ותלונות בנושא קרנות נאמנות המנוהלות ע"י סיגמא קרנות נאמנות בע"מ,
ניתן להעביר לגב' סוזנה אוצ'יטל, הממונה על פניות הציבור . להלן פרטי ההתקשרות :
כתובת דואר אלקטרוני: PniyotHatzibur@sigma-invest.co.il
טלפון: 03-6138218 .
פקס: 03-6138219
כתובת משרדי מנהל הקרן: רחוב אבא הילל 14 א, רמת גן, 52506 .
שעות פעילות: בימים א' ה' בין השעות , – 10:00-17:00 למעט בערבי חג וחגים.

לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21* ימי עסקים מיום קבלת הפניה .

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה :

  1. שם מלא;
  2. מספר תעודת זהות;
  3. כתובת למשלוח תשובה;
  4. מספר טלפון לבירורים;
  5. תיאור פרטי הפניה;
  6. אסמכתאות תומכות.

ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל . מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר. הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלבנטי לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל.

*במקרים חריגים רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, שלא תעלה על 7 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 21 ימי העסקים מיום קבלת הפניה .