מדוע להשקיע באג"ח?

כאשר מחליטים לקנות איגרת חוב, אפשר להחליט על שתי דרכים לניהול ההשקעה. האחת, החזקת האג"ח עד לפדיון מלא. במקרה זה נהנים מהריבית המשולמת: שנתית, חצי שנתית, רבעונית וכו'. ומתשלום מלוא הקרן בתום התקופה. הדרך השנייה היא לסחור באג"ח, כלומר "לקנות בזול למכור ביוקר", כמו בכל נייר ערך אחר הנסחר בבורסה, וליהנות מהרווח.

שיקול נוסף לקניית אג"ח הינו העובדה כי מחזיקי אג"ח נחשבים נושים ברמה גבוהה מזו המחזיקים במניית החברה. כלומר, במידה והחברה שהנפיקה אג"ח מגיעה למצב של חדלות פירעון, קיים סיכוי גבוה יותר שמחזיקי האג"ח יקבלו לפחות חלק מהכסף, אל מול מחזיקי המניה. אבל, זאת רק לאחר תשלומים לנושים ברמה גבוהה יותר – ספקים, משכורות וכו'.

מה זה תשואה לפדיון?

התשואה השנתית לפדיון מציגה את התשואה שהמשקיע יקבל תמורת החזקת האג"ח, מרגע הקניה ועד לפדיון המלא של האיגרת.
התשואה השנתית לפדיון הינה המרכיב החשוב והמרכזי בעת בחינת כדאיות ההשקעה באג"ח. היא לוקחת בחשבון את כל מרכיבי תזרים האג"ח: מועדי תשלום ריבית, גובה הריבית ומועדי תשלום הקרן.

ההשקעה באג"ח לפדיון מאפשרת להתעלם מתנודות השוק ולהמתין לפדיון.

תשואה שנתית לפדיון שבה נסחרת איגרת חוב מציגה את הרווח השנתי העתידי שיהיה למשקיע שיחזיק את האיגרת מיום קנייתה ועד למועד הפדיון הסופי שלה. חישוב התשואה לוקח בחשבון את כל התשלומים העתידיים להתקבל מהאג"ח ואת המחיר בו היא נרכשה.

בתיק אג"ח המנוהל "לפדיון", אנו נשאר לרוב אדישים לתנודות השוק. במקום לנסות לתזמן את עיתוי הכניסה והיציאה או לעסוק בניסיון 'לייצר' רווחים ממסחר, אנו מסתמכים בראש ובראשונה על יכולתנו לנתח את יכולת ההחזר של החברה. בהתאם לכך נשקיע בחברות העונות על שני קריטריונים:

  1. חברות שלהערכתנו מאופיינות ביכולת החזר גבוהה
  2. התשואה לפדיון המגולמת במחיר הרכישה של האג"ח, גבוהה מהאלטרנטיבה של הריבית בבנקים או מהתשואה חסרת הסיכון המגולמת באג"ח ממשלתיות ומפצה על הסיכון שבהשקעה כזו.

באגרות חוב העונות על קריטריונים אלה, נבצע רכישה ונחזיק באג"ח עד לפירעון של מלא או רוב החוב המגולם בה. עד לפירעון החוב נתעלם מתנודות השוק כך שלאורך זמן נשיג תשואה גבוהה מהאלטרנטיבה.

תיק אג"ח לפדיון /הכנסה קבועה מהווה פתרון למשקיעים אשר מחפשים אפיק השקעה סולידי ומעוניינים בו זמנית ליהנות מתזרים מתוכנן.

בחירת האגחים לתיק אג"ח לפדיון

יישום מדיניות ההשקעה מותאמת לצרכיו וטעמיו של הלקוח ומתבצעת ע"י צוות מנהלי השקעות מנוסה, תוך ניתוח סביבת מאקרו ועולמי על פי חלוקה גאוגרפית, דרך סקטורים, מדינות סוגי אגחים והמלצות צוות המחקר לני"ע השונים.

בחירה פרטנית הנשענת על ניתוח חוב ברמת החברה, שילוב אגחים המהווים עוגן בתיק ואגחים שמספקים הכנסה שוטפת גבוהה. שני הפרמטרים העיקריים הם גובה הקופון ותשואה.
תזרים שוטף של הכנסות ידועות מראש. כך ניתן ליצור תיק אג"ח לפדיון בהתאמה אישית לכל לקוח על פי הצרכים האישיים שלו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם