עיקרי הדברים

ישראל

 • מדד הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה רשם בחודשים נובמבר 2016 – ינואר 2017 עלייה בשיעור של 9.3%, הנובע מעלייה חדה בענפי הטכנולוגיה מעורבת – עילית.
 • שוק העבודה בארץ מוסיף להפגין חוזקה, כשהאבטלה לחודש פברואר נותרה ללא שינוי בשיעור של 4.3%.
 • סך יצוא השירותים לחודש ינואר 2017 עלה בשיעור של 2.1% והסתכם ב- 3.3 מיליארד דולר, כאשר העלייה החדה ביותר נרשמה ע"י יצוא שירותים עסקיים, המהווה כשני שליש מסך יצוא השירותים.
 • המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש פברואר בשיעור של 0.3%, הנובע מעלייה ביבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות בפברואר ומעלייה במדדי הפדיון של המסחר והשירותים בינואר.
 • לפי נתוני בנק ישראל יתרות מטבע החוץ של ישראל הסתכמו בסוף שנת 2016 ב- 98.4 מיליארדי דולרים, עלייה של 8 מיליארדי דולרים במהלך השנה, כאשר הגורם העיקרי לעלייה זו הן הרכישות בהיקף של 6 מיליארדי דולרים.
 • בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.50%.

ארה"ב

 • חוסר הוודאות בנוגע למימוש התוכניות הפיסקאליות של ממשל טראמפ עלתה בעקבות כישלון ביטול חוק אובמה קר, דבר שעשוי להגביר את התנודתיות בשווקים.
 • שוק הדיור האמריקאי מוסיף להפגין חוזקה, כשמדד מכירות בתים חדשים עלה לקצב שנתי של 592 אלף לעומת 558 אלף בחודש הקודם. לעומתו, מדד מכירות בתים קיימים רשם האטה מתונה בשיעור של 3.7% לקצב שנתי של 5.48M לעומת 5.69M בחודש הקודם.
 • מדד הזמנות מוצרים ברי קיימא רשם האטה מתונה כשעלה בשיעור של 1.7% לעומת 2.3% בחודש הקודם. מדד חיובי זה מראה כי עלייה בדרישה תעודד את היצרנים להגביר את התפוקה ובכך את הפעילות הכלכלית.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור ובמגזר השירותים רשמו האטה מתונה לרמות של 53.4 ו- 52.9 בהתאמה, אך עם זאת נשארו ברמה גבוהה ומעל 50 נקודות, דבר המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
 • בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 1.44%.

אירופה

 • נשיא הנציבות האירופית אמר כי בריטניה תצטרך לשלם קנס של כ- 50 מיליארד פאונד בעקבות עזיבתה מהאיחוד האירופי.
 • מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור ובמגזר השירותים בגוש האירו הפתיעו לטובה כשעלו מעבר לתחזיות לרמות של 56.2 ו- 56.5 בהתאמה, הרמות הגבוהות ביותר מאז אמצע שנת 2011.
 • מדד המחירים לצרכן (במונחים שנתיים) בבריטניה עלה מעבר לתחזיות בשיעור של 2.3% לעומת 1.8%, השיעור הגבוה ביותר מאז סוף שנת 2013.
 • מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגרמניה מוסיף להצביע על צפי להתרחבות כלכלית, כשעלה הרבה מעבר לתחזיות בשוק לרמה של 58.3 לעומת 56.8 בחודש הקודם, הרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע שנת 2011.
 • בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 עלה ב- 0.02%.

אסיה ושווקים מתעוררים

 • מדד הייצוא ביפן הפתיע לטובה כשעלה בשיעור של 11.3% לעומת 1.3% בחודש הקודם, השיעור הגבוה ביותר מראשית שנת 2015. בנוסף, המאזן המסחרי, המודד את השוני בין ערכי הייבוא וערכי הייצוא של סחורות ושירותים, עלה לרמה של 813B לעומת מינוס 1,087B בחודש הקודם, דבר המראה כי יותר סחורות ושירותים יוצאו מאשר יובאו.
  נפט
 • דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 652 לעומת 631 בשבוע הקודם.
 • מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 4.95M לעומת מינוס 0.23M בשבוע הקודם.
 • בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 1.39% וננעל ברמה של 51.02$לחבית.

המלצות עיקריות

 • חלוקה של 45% – 50% באפיק הצמוד ו- 50% – 55% באפיק השקלי. עדיפות להשקעה באפיק הצמוד במח"מ הקצר לאור ציפיות האינפלציה הנמוכות הגלומות בו.
 • חשיפה מנייתית ברמה של 90%-95% מהמדיניות.
 • מח"מ תיק האג"ח 3.5 – 4 שנים.